Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας

Νέα έγγραφα για δημιουργία αναφορών στο 7οΠΠ (NCP)

Ημερομηνία δημοσίευσης: 18/03/2008

Δημοσιοποιήθηκαν δύο νέα έγγραφα της ΕΕ για το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο και συγκεκριμένα τα "Guidance notes on project reporting" και "Guidance notes and templates for Project Technical Review involving Independent Expert(s)" , τα οποία μπορούν να βρεθούν στα παρακάτω links:

  • http://cordis.europa.eu/fp7/find-doc_en.html
  • ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/project_reporting_en.pdf
  • ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/project_review_en.pdf