Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας

Δελτίο Τύπου: Enterprise Europe Network - Hellas: πραγματοποιήθηκε η επίσημη παρουσίαση του δικτύου για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας & της διεθνούς συνεργασίας

Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/12/2008

Με την προτροπή προς τις ελληνικές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που τους παρέχει το Enterprise Europe Network – Hellas για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την ανάπτυξη της καινοτομικότητάς τους ολοκληρώθηκε η ημερίδα επίσημης παρουσίασης του νέου δικτύου που διοργανώθηκε στο ξενοδοχείο Hilton Athens την περασμένη Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον περισσότερων από 150 εκπροσώπων επιχειρήσεων και οργανισμών. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του Money Show 2008. Την εκδήλωση χαιρέτησαν οι κ.κ. Ιωάννης Πατίρης, Γενικός Διευθυντής της Διεύθυνσης Στήριξης της Βιομηχανίας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας εκπροσωπώντας τον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας κ. Μελέτη Τζαφέρη και Παναγιώτης Χατζηνικολάου, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Προγραμματισμού της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, μεταφέροντας μήνυμα του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας κ. Φίλιππου Τσαλίδη. Ο κ. Πατίρης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο άριστο επιστημονικό δυναμικό και τις υποδομές των εταίρων της ελληνικής κοινοπραξίας που απαρτίζουν το Enterprise Europe Network – Hellas επισημαίνοντας πως το Υπουργείο Ανάπτυξης είναι συμπαραστάτης του έργου με σκοπό την στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ο κ. Χατζηνικολάου τόνισε τη σημασία του Enterprise Europe Network - Hellas ως δικτύου όπου για πρώτη φορά συνδυάζονται οι διαστάσεις της περιφέρειας και της καινοτομίας σε ένα ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης, στο μεγαλύτερο κέντρο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης που καλύπτει όλη την ελληνική περιφέρεια. Την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και το ρόλο του Enterprise Europe Network παρουσίασε ο κ. Αντώνης Φυσεκίδης, εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης "Επιχειρήσεις και Βιομηχανία" της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο κ. Φυσεκίδης επεσήμανε ότι οι ΜΜΕ αποτελούν τη σπονδυλική στήλη της ευρωπαϊκής οικονομίας καθώς παράγουν το 58% του ΑΕΠ και προσφέρουν 75 εκ. θέσεις εργασίας. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη Small Business Act για την Ευρώπη (SBA), η οποία ανακοινώθηκε τον περασμένο Ιούνιο και βάσει της οποίας προσφέρεται στις ΜΜΕ ολοκληρωμένη στήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους προωθώντας παράλληλα ένα σύνολο βασικών αρχών: ενίσχυση της επιχειρηματικότητας για τις Μικρές επιχειρήσεις, δεύτερη ευκαιρία σε περιπτώσεις χρεοκοπίας, “Think Small First” με εκτίμηση του αντίκτυπου κάθε νέας ρύθμισης, ανταπόκριση της Δημόσιας Διοίκησης στα αιτήματα των ΜΜΕ, ενίσχυση της συμμετοχής των ΜΜΕ σε δημόσιους διαγωνισμούς και αξιοποίηση των δυνατοτήτων των κρατικών ενισχύσεων, καλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση, εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που παρέχει η Ενιαία Αγορά, ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και κάθε μορφής καινοτομία, Eco-Καινοτομία για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών κίνδυνων, διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε Αγορές σε Τρίτες Χώρες. Αναφερόμενος στο Enterprise Europe Network, ο κ. Φυσεκίδης υπογράμμισε ότι ρόλος του είναι να καταστεί ως η πανευρωπαϊκή πλατφόρμα ενίσχυσης των ΜΜΕ βασιζόμενη τόσο στην ισχυρή περιφερειακή διάσταση (απαριθμεί 554 μέλη) όσο και στην μακροχρόνια εμπειρία στην υποστήριξη των ΜΜΕ που διαθέτουν τα μέλη του ως πρώην Κέντρα Μεταφοράς Τεχνολογίας και Ευρωπαϊκά Κέντρα Πληροφόρησης. Ειδικότερα, το Enterprise Europe Network μπορεί να βοηθήσει τις ΜΜΕ καθοδηγώντας την είσοδο τους σε νέες αγορές και την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της Ενιαίας Αγοράς, ενισχύοντας την ικανότητά τους να καινοτομήσουν, διευκολύνοντας την πρόσβαση στην κοινοτική νομοθεσία και χρηματοδότηση, μεταφέροντας τις απόψεις τους για επικείμενες κοινοτικές νομοθετικές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης, ενισχύοντας την μεταφορά γνώσης και τεχνολογίας μέσω συνεργιών. Στη συνέχεια η κα. Αργυρώ Καραχάλιου, εκπρόσωπος του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης - Συντονιστή του έργου, παρουσίασε αναλυτικά το Enterprise Europe Network- Ηellas και τις υπηρεσίες του. Στόχοι του δικτύου, τόνισε η κα. Καραχάλιου, είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, η υποστήριξη των αναπτυσσόμενων περιφερειών, η προώθηση και υποστήριξη της καινοτομίας σε ΜΜΕ και Ερευνητικούς και Ακαδημαϊκούς φορείς, η σύνδεση έρευνας – βιομηχανίας, η ενίσχυση επιχειρηματικών, τεχνολογικών οικονομικών και πολιτικών συνεργασιών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι στόχοι αυτοί θα επιτευχθούν μέσα από μια σειρά υπηρεσιών όπως: (α) πληροφόρηση, υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, διαβουλεύσεις, (β) υπηρεσίες μεταφοράς καινοτομίας, τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, (γ) υποστήριξη της συμμετοχής των ΜΜΕ στα προγράμματα Ε&ΤΑ της ΕΕ καλύπτοντας όλους τους τομείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Σημειώνεται ότι στην Ελλάδα το έργο υλοποιείται από μια κοινοπραξία 16 οργανισμών αποτελούμενη από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜΕ. Ονομαστικά οι φορείς που συμμετέχουν στην κοινοπραξία είναι οι εξής: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδας (ΣΒΘΚΕ), Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας (ΒΕΑ), Εταιρία Τεχνολογικής Ανάπτυξης Κεραμικών και Πυρίμαχων Α.Ε. (ΕΚΕΠΥ), Επιμελητήριο Αρκαδίας, Επιμελητήριο Ιωαννίνων, Επιμελητήριο Καβάλας, Εταιρεία Τεχνολογικής Ανάπτυξης Κλωστοϋφαντουργίας, Ένδυσης και Ινών, Α.Ε. (ΕΤΑΚΕΙ Α.Ε.), ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών, Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), Ανώνυμη Εταιρεία Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης της Βιομηχανίας Τροφίμων (ΕΤΑΤ Α.Ε.), Δίκτυο ΠΡΑΞΗ / Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), Ελληνικός Οργανισμός Μικρών Μεσαίων Επιχειρήσεων & Χειροτεχνίας Α.Ε. (ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε.), Επιμελητήριο Ηρακλείου, Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Μετάλλων ΑΕ (ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.), Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας / ΑΝΚΟ Α.Ε. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση επιτυχημένων ιστοριών συνεργασίας μεταξύ ελληνικών και ξένων ΜΜΕ που επιτεύχθηκαν με τη βοήθεια του δικτύου, αλλά και προτάσεων για το μέλλον. Τα παραδείγματα παρουσίασαν εκπρόσωποι του ευρωπαϊκού δικτύου από τη Βουλγαρία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Κύπρο και την Τουρκία. Το Enterprise Europe Network σε αριθμούς:

 • Πρωτοβουλία της Γενικής Διεύθυνσης Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - κύριο εργαλείο του Προγράμματος Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (CIP 2007-2013)
 • Έναρξη: 1/1/2008 με ορίζοντα πέρα από 2013.
 • Πρώην Ευρωπαϊκά Κέντρα Πληροφόρησης + πρώην Κέντρα Προώθησης Καινοτομίας + 130 νέοι οργανισμοί
 • 70 κοινοπραξίες, συνολικά 554 οργανισμοί (Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια, Οργανισμοί μεταφοράς Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Αναπτυξιακές Εταιρείες, Τεχνολογικά Πάρκα κ.ά.)
 • 44 χώρες (EU27, Υποψήφιες χώρες, Τρίτες χώρες)
 • Αναμενόμενες επισκέψεις για τεχνολογικές διαγνώσεις: 30-35.000 ανά έτος
 • Περίπου 4.000 εκδηλώσεις ανά έτος για τις ΜΜΕ
 • Περίπου 3.000 έμπειρα στελέχη στην παροχή υπηρεσιών στήριξης ΜΜΕ
 • 320 εκ.ευρώ Κοινοτική συνεισφορά Περισσότερες πληροφορίες για το Enterprise Europe Network – Hellas είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.enterprise-hellas.gr Δελτίο Τύπου σε αρχείο word   

 • Enterprise Europe Network Horizon 2020 Futures Research Equity Investment Forum Hellenic Biocluster European IPR Helpdesk