Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας

Δελτίο Τύπου: Αποστολή ελληνικών εταιριών και ερευνητικών κέντρων βιοεπιστημών στις ΗΠΑ

Ημερομηνία δημοσίευσης: 07/05/2009

Ελληνικές εταιρίες και ερευνητικά κέντρα βιοεπιστημών στις ΗΠΑ Σκοπός της αποστολής η ενίσχυση της καινοτομικότητας και ανταγωνιστικότητας της ελληνικής βιοεπιχειρηματικής κοινότητας
Καινοτόμες ελληνικές εταιρίες βιοεπιστημών και ορισμένα από τα δυναμικότερα ερευνητικά κέντρα βιοτεχνολογίας της χώρας μας θα επισκεφτούν την Αμερική και ειδικότερα τις μητροπολιτικές περιοχές της Βοστώνης και της Ουάσιγκτον το διάστημα 12-15 Μαΐου 2009 με σκοπό να αναπτύξουν επαφές με αμερικανικές εταιρίες, ερευνητικά κέντρα και επενδυτές και να διερευνήσουν πιθανές μορφές επιχειρηματικής, τεχνολογικής και ερευνητικής συνεργασίας. Η ελληνική επιχειρηματική αποστολή στις ΗΠΑ αποτελεί μία πρωτοβουλία του Δικτύου ΠΡΑΞΗ, μέλους του Enterprise Europe Network - Hellas, του Hellenic Bio Cluster καθώς και της Ελληνικής Πρεσβείας στην Washington και του Προξενείου της Νέας Υόρκης (Γραφεία Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων) και θα επικεντρωθεί στην Ανατολική Ακτή, όπου βρίσκονται ορισμένα από τα σημαντικότερα και μεγαλύτερα clusters βιοτεχνολογίας της Αμερικής. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων οι Έλληνες συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις δραστηριότητές τους, προβάλλοντας έτσι το επιχειρηματικό και ερευνητικό δυναμικό της χώρας μας, αλλά και να πραγματοποιήσουν συναντήσεις στοχεύοντας σε διεθνείς συνεργασίες. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις σε εταιρίες, ινστιτούτα βιοτεχνολογίας καθώς και επιλεγμένα cluster υποστήριξης εταιρειών βιοτεχνολογίας στην ευρύτερη περιοχή της Βοστώνης καθώς και της Ουάσινγκτον. Σημειώνεται ότι στις εκδηλώσεις αναμένεται να παρευρεθούν υψηλόβαθμα στελέχη από σημαντικές εταιρίες, φορείς επιχειρηματικής ανάπτυξης, επιστημονικοί και ιατρικοί οργανισμοί, εξειδικευμένοι επιχειρηματικοί σύμβουλοι, Venture Capitalists, Business Angels και biocluster των ΗΠΑ. Μεταξύ αυτών αναφέρουμε ενδεικτικά το Massachusetts Biotech Council, το National Institute of Health και το Hellenic Business Network. Για το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ Μαρία Καρατζιά Μάρκετινγκ & Επικοινωνία ----------------------------- ΠΡΟΦΙΛ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΑΞΗ Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ (HELP-FORWARD Network) είναι ένας οργανισμός παροχής υπηρεσιών μεταφοράς τεχνολογίας προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα ερευνητικά εργαστήρια όλης της χώρας, διαθέτοντας εμπειρία 18 χρόνων στην ανάπτυξη τεχνολογικών συνεργασιών μεταξύ ελληνικών και ξένων επιχειρήσεων και οργανισμών. Ξεκίνησε τη δράση του το 1991 ως κοινοπραξία του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) με κύριο σκοπό τη σύνδεση έρευνας και παραγωγής, αξιοποιώντας τα εθνικά και κοινοτικά χρηματοδοτικά εργαλεία. Λίγο αργότερα (1995), με τη σύμπραξη και του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ επιλέγεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως ένα από τα Innovation Relay Centers (IRC) της Ε.Ε. με στόχο την προώθηση της τεχνολογικής καινοτομίας και την υποστήριξη της διεθνικής τεχνολογικής συνεργασίας. Από το 2008 το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ συνεχίζει να παρέχει υπηρεσίες καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας ως μέλος του νέου ευρωπαϊκού δικτύου υποστήριξης επιχειρήσεων Enterprise Europe Network, στο πλαίσιο του Προγράμματος Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία. Παράλληλα, από το 1999 η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας αναθέτει στο Δίκτυο ΠΡΑΞΗ τον ρόλο του Εθνικού Σημείου Επαφής (National Contact Point) για το 5ο και στη συνέχεια για το 6ο και το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, λειτουργώντας ως επίσημος φορέας πληροφόρησης και συμβουλευτικής υποστήριξης για τα ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα. ΠΡΟΦΙΛ Hellenic Bio Cluster Το Hellenic Bio Cluster (HBio) αποτελεί cluster αμιγώς επιχειρηματικού χαρακτήρα το οποίο δημιουργήθηκε το 2004 με πρωτοβουλία του Δικτύου ΠΡΑΞΗ για να υποστηρίξει την ανάπτυξη του ελληνικού επιχειρηματικού κλάδου των βιοεπιστημών και να προάγει την εικόνα του κλάδου διεθνώς. Το HBio συγκεντρώνει επιχειρήσεις με δραστηριότητες Έρευνας & Ανάπτυξης και με διεθνή προσανατολισμό που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς των βιοεπιστημών και της βιοϊατρικής τεχνολογίας, όπως Βιοτεχνολογία, Διαγνωστική, Βιοαισθητήρες, Φαρμακευτική Τεχνολογία / Ανάπτυξη νέων Φαρμάκων και Τεχνολογίες Χορήγησης, Ιατρικές συσκευές, Εξειδικευμένες υπηρεσίες. Η πλειονότητα των ελληνικών επιχειρήσεων με δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης στον ευρύτερο τομέα των βιοεπιστημών και της βιοϊατρικής τεχνολογίας, είναι μέλη του HBio. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του HBio www.hbio.gr Σχετικό άρθρο: Ελληνικές επιχειρήσεις βιοτεχνολογίας κατακτούν διεθνείς αγορές 

Enterprise Europe Network Horizon 2020 Futures Research Equity Investment Forum Hellenic Biocluster European IPR Helpdesk