Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας

Δελτίο Τύπου: Greek Life Sciences Business Day: Επιχειρηματική Ανάπτυξη, Διεθνής Συνεργασία, Μεταφορά Τεχνολογίας

Ημερομηνία δημοσίευσης: 14/10/2008

Ο ιδιαίτερα δυναμικός κλάδος των βιοεπιστημών στην Ελλάδα θα είναι στο επίκεντρο της ημερίδας ενημέρωσης και επιχειρηματικής συνεργασίας που διοργανώνουν το Hellenic Bio Cluster και το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μέλος του Enterprise Europe Network - Hellas, την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2008, στο ξενοδοχείο Athens Electra Palace (Ν.Νικοδήμου 18-20, Πλάκα). Η εκδήλωση αναμένεται να συγκεντρώσει το σύνολο της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας με δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης στον τομέα των βιοεπιστημών & της βιοϊατρικής, στελέχη ξένων εταιρειών, ερευνητές από ελληνικά ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα της χώρας, εκπροσώπους της πολιτείας καθώς και άλλους βασικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα. Η επιχειρηματική δραστηριότητα και η ανάπτυξη του τομέα, η έρευνα αιχμής που διεξάγεται στα ελληνικά ερευνητικά κέντρα, οι ευκαιρίες χρηματοδότησης διεθνούς συνεργατικής έρευνας και η μεταφορά τεχνολογίας θα παρουσιαστούν στη διάρκεια της εκδήλωσης από Έλληνες και ξένους ομιλητές. Στην εκδήλωση θα απευθύνει χαιρετισμό ο κ. Ελευθέριος Σταυρόπουλος, Ειδικός Γραμματέας για την Ανταγωνιστικότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης. Σκοπός της εκδήλωσης είναι να δώσει μία συνολική εικόνα της ελληνικής επιχειρηματικής δραστηριότητας έντασης γνώσης στον τομέα των βιοεπιστημών και ταυτόχρονα να αποτελέσει ευκαιρία δικτύωσης και διερεύνησης νέων συνεργασιών. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης, η φόρμα δήλωσης συμμετοχής καθώς άλλες σχετικές πληροφορίες βρίσκονται στην ιστοσελίδα www.hbio.gr/businessday.shtml Το Hellenic Bio Cluster (HBio) αποτελεί cluster αμιγώς επιχειρηματικού χαρακτήρα το οποίο δημιουργήθηκε το 2004 με πρωτοβουλία του Δικτύου ΠΡΑΞΗ για να υποστηρίξει την ανάπτυξη του ελληνικού επιχειρηματικού κλάδου των βιοεπιστημών και να προάγει την εικόνα του κλάδου διεθνώς. Το HBio συγκεντρώνει επιχειρήσεις με δραστηριότητες Έρευνας & Ανάπτυξης και με διεθνή προσανατολισμό που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς των βιοεπιστημών και της βιοϊατρικής τεχνολογίας, όπως Βιοτεχνολογία, Διαγνωστική, Βιοαισθητήρες, Φαρμακευτική Τεχνολογία/ Ανάπτυξη νέων Φαρμάκων και Τεχνολογίες Χορήγησης, Ιατρικές συσκευές, Εξειδικευμένες υπηρεσίες. Η πλειονότητα των ελληνικών επιχειρήσεων με δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης στον ευρύτερο τομέα των βιοεπιστημών και της βιοϊατρικής τεχνολογίας, είναι μέλη του HBio. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του HBio www.hbio.gr Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ (PRAXI / HELP FORWARD Network) είναι οργανισμός παροχής υπηρεσιών μεταφοράς τεχνολογίας προς τις μΜΕ και τα ερευνητικά εργαστήρια όλης της χώρας με εμπειρία 17 χρόνων στην ανάπτυξη τεχνολογικών συνεργασιών μεταξύ ελληνικών και ξένων επιχειρήσεων και οργανισμών. Ξεκίνησε τη δράση του το 1991 ως κοινοπραξία του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) με κύριο σκοπό τη σύνδεση έρευνας και παραγωγής, αξιοποιώντας τα εθνικά και κοινοτικά χρηματοδοτικά εργαλεία. Λίγο αργότερα (1995), με τη σύμπραξη και του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ επιλέγεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως ένα από τα Innovation Relay Centers (IRC) της Ε.Ε. με στόχο την προώθηση της τεχνολογικής καινοτομίας και την υποστήριξη της διεθνικής τεχνολογικής συνεργασίας. Από το 2008 το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ συνεχίζει να παρέχει υπηρεσίες καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας ως μέλος του νέου ευρωπαϊκού δικτύου υποστήριξης επιχειρήσεων Enterprise Europe Network, στο πλαίσιο του Προγράμματος Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία. Παράλληλα, από το 1999 η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας αναθέτει στο Δίκτυο ΠΡΑΞΗ τον ρόλο του Εθνικού Σημείου Επαφής (National Contact Point) για το 5ο και στη συνέχεια για το 6ο και το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, λειτουργώντας ως επίσημος φορέας πληροφόρησης και συμβουλευτικής υποστήριξης για τα ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα. 

Enterprise Europe Network Horizon 2020 Futures Research Equity Investment Forum Hellenic Biocluster European IPR Helpdesk