Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας

Δελτίο Τύπου: Hellenic Bio Cluster: Η ελληνική επιχειρηματική δύναμη στον τομέα των βιοεπιστημών

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23/10/2008

Η γνώση, η συνεργασία και η επιχειρηματική καινοτομία αποτελούν τις κινητήριες δυνάμεις του τομέα των βιοεπιστημών, ενός εκ των δυναμικότερα αναπτυσσόμενων επιχειρηματικών κλάδων τόσο παγκοσμίως όσο και στη χώρα μας. Αναγνωρίζοντας τη σημασία των παραπάνω παραγόντων στο πλαίσιο του ιδιαίτερα ανταγωνιστικού διεθνούς περιβάλλοντος, οι ελληνικές επιχειρήσεις του τομέα έχουν αρχίσει να συσπειρώνονται ήδη από το 2004, δημιουργώντας το Hellenic Bio Cluster (HBio) με σκοπό την ανάπτυξη του ελληνικού επιχειρηματικού κλάδου των βιοεπιστημών και την προώθηση της εικόνας του κλάδου διεθνώς. Το HBio δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του Δικτύου ΠΡΑΞΗ και συγκεντρώνει σήμερα 16 εταιρείες-μέλη με δραστηριότητες Έρευνας & Ανάπτυξης και με διεθνή προσανατολισμό που κινούνται σε διάφορους τομείς των βιοεπιστημών και της βιοϊατρικής τεχνολογίας, όπως βιοτεχνολογία, διαγνωστική, βιοαισθητήρες, φαρμακευτική τεχνολογία / ανάπτυξη νέων φαρμάκων και τεχνολογίες χορήγησης, ιατρικές συσκευές, εξειδικευμένες υπηρεσίες. Πρόκειται για εταιρείες που διακρίνονται για την καινοτομία τους όχι μόνο στην ελληνική αλλά και στην παγκόσμια αγορά, αναπτύσσοντας προϊόντα και υπηρεσίες που σε αρκετές περιπτώσεις είναι κορυφαία διεθνώς. Η δυναμική του κλάδου των βιοεπιστημών στη χώρα μας αναδείχθηκε και κατά τη διάρκεια της ημερίδας με τίτλο “Greek Life Sciences Business Day” που διοργάνωσαν το HBio cluster και το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μέλος του Enterprise Europe Network - Hellas, στις 16.10.2008 στην Αθήνα. Η εκδήλωση αποτέλεσε ευκαιρία ενημέρωσης και ταυτόχρονα δικτύωσης και διερεύνησης νέων συνεργασιών, συγκεντρώνοντας το σύνολο της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας έντασης γνώσης στον τομέα των βιοεπιστημών καθώς και στελέχη ξένων εταιρειών, ερευνητές από ακαδημαϊκά / ερευνητικά ιδρύματα και εκπροσώπους της πολιτείας που συζήτησαν για τις ιδιαιτερότητες και τις προοπτικές ανάπτυξης των ελληνικών βιοεπιστημών. Η ιδιαίτερα απαιτητική -σε πόρους και τεχνογνωσία- διαδικασία ανάπτυξης νέων βιοφαρμακευτικών και βιοιατρικών προϊόντων, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην από κοινού ανάπτυξη νέας γνώσης / προϊόντων από ερευνητικά ιδρύματα και επιχειρήσεις καθώς και οι πρακτικές διεθνούς επιχειρηματικής ανάπτυξης και συμφωνιών, ήταν μερικά από τα θέματα που αναλύθηκαν στην ημερίδα. Επισημαίνεται ότι οι βιοεπιστήμες είναι μεταξύ των τομέων που έχουν επιλεγεί για την υποστήριξη cluster υψηλής τεχνολογίας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα” (ΕΠΑΝ ΙΙ) 2007-2013, όπως τονίσθηκε κατά την εισαγωγική ομιλία του κ. Ελευθέριου Σταυρόπουλου, Ειδικού Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης. Ο κ. Σταυρόπουλος, εκπροσωπώντας τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Χ. Φώλια, ανήγγειλε ότι στο προσεχές μέλλον θα προχωρήσουν οι διαδικασίες για την ενίσχυση της ανάπτυξης cluster στην ιατρική βιοτεχνολογία και στην αγροβιοτεχνολογία - τεχνολογία τροφίμων, έχοντας ως πετυχημένο παράδειγμα την Ελληνική Πρωτοβουλία Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών Corallia. Κοινή συνισταμένη των όσων συζητήθηκαν είναι ότι η χώρα μας είναι μεν ένας μικρός παίκτης στον παγκόσμιο επιχειρηματικό χάρτη των βιοεπιστημών, αλλά με αξιόλογο ερευνητικό δυναμικό διεθνούς εμβέλειας. Δίνοντας επομένως ιδιαίτερη έμφαση στη γνώση και την αξιοποίησή της μπορεί να εξασφαλίσει μία υπολογίσιμη θέση διεθνώς. Το Hellenic Bio Cluster (HBio) αποτελεί cluster αμιγώς επιχειρηματικού χαρακτήρα το οποίο δημιουργήθηκε το 2004 με πρωτοβουλία του Δικτύου ΠΡΑΞΗ για να υποστηρίξει την ανάπτυξη του ελληνικού επιχειρηματικού κλάδου των βιοεπιστημών και να προάγει την εικόνα του κλάδου διεθνώς. Το HBio συγκεντρώνει επιχειρήσεις με δραστηριότητες Έρευνας & Ανάπτυξης και με διεθνή προσανατολισμό που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς των βιοεπιστημών και της βιοϊατρικής τεχνολογίας, όπως Βιοτεχνολογία, Διαγνωστική, Βιοαισθητήρες, Φαρμακευτική Τεχνολογία/ Ανάπτυξη νέων Φαρμάκων και Τεχνολογίες Χορήγησης, Ιατρικές συσκευές, Εξειδικευμένες υπηρεσίες. Η πλειονότητα των ελληνικών επιχειρήσεων με δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης στον ευρύτερο τομέα των βιοεπιστημών και της βιοϊατρικής τεχνολογίας, είναι μέλη του HBio. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του HBio www.hbio.gr Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ (PRAXI / HELP FORWARD Network) είναι οργανισμός παροχής υπηρεσιών μεταφοράς τεχνολογίας προς τις μΜΕ και τα ερευνητικά εργαστήρια όλης της χώρας με εμπειρία 17 χρόνων στην ανάπτυξη τεχνολογικών συνεργασιών μεταξύ ελληνικών και ξένων επιχειρήσεων και οργανισμών. Ξεκίνησε τη δράση του το 1991 ως κοινοπραξία του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) με κύριο σκοπό τη σύνδεση έρευνας και παραγωγής, αξιοποιώντας τα εθνικά και κοινοτικά χρηματοδοτικά εργαλεία. Λίγο αργότερα (1995), με τη σύμπραξη και του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ επιλέγεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως ένα από τα Innovation Relay Centers (IRC) της Ε.Ε. με στόχο την προώθηση της τεχνολογικής καινοτομίας και την υποστήριξη της διεθνικής τεχνολογικής συνεργασίας. Από το 2008 το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ συνεχίζει να παρέχει υπηρεσίες καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας ως μέλος του νέου ευρωπαϊκού δικτύου υποστήριξης επιχειρήσεων Enterprise Europe Network, στο πλαίσιο του Προγράμματος Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία. Παράλληλα, από το 1999 η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας αναθέτει στο Δίκτυο ΠΡΑΞΗ τον ρόλο του Εθνικού Σημείου Επαφής (National Contact Point) για το 5ο και στη συνέχεια για το 6ο και το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, λειτουργώντας ως επίσημος φορέας πληροφόρησης και συμβουλευτικής υποστήριξης για τα ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα. 

Enterprise Europe Network Horizon 2020 Futures Research Equity Investment Forum Hellenic Biocluster European IPR Helpdesk