Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας

Τελευταίες εξελίξεις για τη θεματική προτεραιότητα "Νανοτεχνολογία, νανοεπιστήμες, υλικά και νέες διεργασίες παραγωγής, NMP" του 7ου ΠΠ: Αναφορά των Εθνικών Σημείων Επαφής (NCPs), Πράγα, 02/06/09

Ημερομηνία δημοσίευσης: 30/06/2009

Η συνάντηση είχε ως κύριο στόχο την ενημέρωση των NCPs για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του πρώτου σταδίου της προκήρυξης του προγράμματος NMP για το έτος 2009 καθώς και την παρουσίαση της ετήσιας προκήρυξης του προγράμματος για το έτος 2010, η οποία δημοσιεύθηκε στις 19 Νοεμβρίου 2008. Παρουσιάστηκε και συζητήθηκε, επίσης, το εργαλείο partner search για το Δίκτυο των NMP NCPs, το οποίο θα αναπτυχθεί στα πλαίσια του έργου NMP TeAm. Αποτελέσματα του πρώτου σταδίου της προκήρυξης του NMP για το 2009

  • Για την προκήρυξη FP7-NMP-2009-LARGE-3 από τις 146 προτάσεις που υποβλήθηκαν στο πρώτο στάδιο με συνολικό αιτούμενο προϋπολογισμό σχεδόν 1 δις ευρώ, κρατήθηκαν 33 προτάσεις για υποβολή στο δεύτερο στάδιο με συνολικό αιτούμενο προϋπολογισμό 255 Meuro. Το ποσοστό επιτυχίας στο πρώτο στάδιο υποβολής προτάσεων ήταν 22%, ενώ στο δεύτερο στάδιο αναμένεται να είναι 50%. Η προθεσμία υποβολής προτάσεων στο δεύτερο στάδιο είναι στις 22 Ιουλίου 2009.
  • Για την προκήρυξη FP7-NMP-SME-3 από τις 104 προτάσεις που υποβλήθηκαν στο πρώτο στάδιο με συνολικό αιτούμενο προϋπολογισμό 322 Meuroκρατήθηκαν για υποβολή στο δεύτερο στάδιο 18, με συνολικό αιτούμενο προϋπολογισμό 59 Meuro. Το ποσοστό επιτυχίας στο πρώτο στάδιο υποβολής προτάσεων ήταν 17%, ενώ στο δεύτερο στάδιο αναμένεται να είναι 40% (περίπου 8 προτάσεις για 25 Meuro). Η προθεσμία υποβολής προτάσεων στο δεύτερο στάδιο είναι στις 22 Ιουλίου 2009.
  • Για την προκήρυξη FP7-NMP-2008-SMALL-3 από τις 351 προτάσεις που υποβλήθηκαν στο πρώτο στάδιο με συνολικό αιτούμενο προϋπολογισμό σχεδόν 1 δις ευρώ, κρατήθηκαν για υποβολή στο δεύτερο στάδιο 64 προτάσεις με συνολικό αιτούμενο προϋπολογισμό 200 Meuro. Το ποσοστό επιτυχίας στο πρώτο στάδιο υποβολής προτάσεων ήταν 18%, ενώ στο δεύτερο στάδιο αναμένεται να είναι 40% (περίπου 25 προτάσεις για 80 Meuro). Η προθεσμία υποβολής προτάσεων στο δεύτερο στάδιο είναι στις 22 Ιουλίου 2009. Ανάλυση ελληνικής συμμετοχής: 1. Στο δεύτερο στάδιο υποβολής προτάσεων πέρασαν 3 προτάσεις με συντονιστή ελληνικό οργανισμό (μια σε κάθε τύπο έργου), 2 από ερευνητικά κέντρα και 1 από εταιρεία. Συνολικά κατατέθηκαν από έλληνες συντονιστές 2 προτάσεις στο FP7-NMP-SME, 7 στο FP7-NMP-2009-LARGE και 22 στο FP7-NMP-2008-SMALL 2. Δεν μπορούμε να ξέρουμε πόσοι ελληνικοί οργανισμοί είναι απλοί εταίροι σε επιτυχημένες προτάσεις του 1ου σταδίου καθώς στις ηλεκτρονικές φόρμες της πρότασης φαίνεται μόνο ο συντονιστής. 3. Και σε αυτή την προκήρυξη, οι έλληνες συντονιστές προτίμησαν τα μικρά έργα, παρόλο που οι πιθανότητες επιτυχίας για αυτά είναι μικρότερες λόγω μεγάλης συμμετοχής σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα θέματα που ενδιέφεραν τους Έλληνες συντονιστές φαίνονται παρακάτω: SME:NMP-2009-2.4-1 New biomass-based composite materials and their processing Αριθμός προτάσεων με Έλληνα συντονιστή: 1 SME: NMP-2009-4.0-5 Innovative and knowledge-based tooling industry, type PRC Αριθμός προτάσεων με Έλληνα συντονιστή: 1 LARGE: NMP-2009-3.4-1 Automation and robotics for sustainable crop and forestry management Αριθμός προτάσεων με Έλληνα συντονιστή: 1 LARGE: NMP-2009-2.5-1 Light high-performance composites Αριθμός προτάσεων με Έλληνα συντονιστή: 3 LARGE: NMP-2009-4.0-4 Reducing environmental footprint of energy intensive industries Αριθμός προτάσεων με Έλληνα συντονιστή: 2 SMALL: NMP-2009-3.2-2 Adaptive control systems for responsive factories Αριθμός προτάσεων με Έλληνα συντονιστή: 5 SMALL: NMP-2009-1.2-1 Nanotechnology for harvesting energy via photovoltaic technologies 4 (οι τρεις από διαφορετικά εργαστήρια του ιδίου οργανισμού!) SMALL: NMP-2009-1.2-2 Molecular factory: manufacturing objects with predictable and controllable properties Αριθμός προτάσεων με Έλληνα συντονιστή: 1 SMALL: NMP-2009-2.1-1 Nano-structured materials based on graphene Αριθμός προτάσεων με Έλληνα συντονιστή: 2 SMALL: NMP-2009-2.3-1 Biomimetic gels and polymers for tissue repair, HES Αριθμός προτάσεων με Έλληνα συντονιστή: 2 SMALL: NMP-2009-2.6-1 Novel membranes for water technologies Αριθμός προτάσεων με Έλληνα συντονιστή: 5 SMALL: NMP-2009-1.1-1 Nanobiotechnology: Applying life science principles as model for new nanotechnology-based mechanisms, processes, devices and/or systems Αριθμός προτάσεων με Έλληνα συντονιστή: 4 Αποτελέσματα άλλων προκηρύξεων του NMP: Κοινή προκήρυξη με τη θεματική περιοχή του Περιβάλλοντος, FP7-NMP-ENV-2009 Κοινή προκήρυξη, την οποία διαχειρίζεται το πρόγραμμα NMP σε ένα στάδιο αξιολόγησης και διαθέσιμο προϋπολογισμό 10 εκ. euro (5 + 5), 1 θέμα και 1 επιτροπή αξιολόγησης. Κατατέθηκαν 13 προτάσεις και η μια κρίθηκε μη επιλέξιμη. 7 προτάσεις πέρασαν τη βάση με συνολικό αιτούμενο προϋπολογισμό 17,2 εκ euro, 4 θα χρηματοδοτηθούν. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε το Μάιο. Συντονισμένη προκήρυξη με τη Ρωσία Η κάθε πλευρά αναλαμβάνει τις προτάσεις από την πλευρά της και τις αξιολογεί. Χρηματοδοτούνται μόνο οι προτάσεις που έχουν περάσει τη βάση και από τις δύο πλευρές. Από πλευράς Κοινότητας, ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ήταν 4,65 εκ. euro και συστάθηκε μια επιτροπή αξιολόγησης. Η προκήρυξη έγινε σε ένα στάδιο αξιολόγησης. Κατατέθηκαν 12 προτάσεις και η μια κρίθηκε μη επιλέξιμη. 5 προτάσεις πέρασαν τη βάση, από τις οποίες θα χρηματοδοτηθούν οι 3. Γενικά η Επιτροπή δεν έμεινε ευχαριστημένη από τη συνεργασία της με τους Ρώσους ομολόγους, καθώς είχαν παρουσιαστεί κάποια προβλήματα, ένα από τα οποία ήταν αλλαγές στο κείμενο της Ρώσικης προκήρυξης χωρίς προηγούμενη συζήτηση με την Κοινότητα. Παρουσίαση του καινούργιου εργαλείου “PPPs” στην προκήρυξη του προγράμματος NMP για το 2010: Παρόλο που η νέα προκήρυξη για το πρόγραμμα NMP αναμένεται στις 31 Ιουλίου 2009, κάποιες πληροφορίες μάς έχουν δοθεί κυρίως μετά από δική μας γραπτή παράκληση, καθώς το πρόγραμμα του 2010 θα περιέχει ένα καινούργιο εργαλείο, το οποίο τα Εθνικά Σημεία Επαφής του NMP είναι χρήσιμο να γνωρίζουν πριν την προκήρυξη. Το καινούργιο εργαλείο ονομάζεται PPP (Public Private Partnerships) και αποτελεί ένα από τα μέτρα του λεγόμενου Recovery Package, το οποίο στόχο έχει να υποστηρίξει τις πιο βαριά πληγείσες βιομηχανίες στην περίοδο της οικονομικής κρίσης, όπως την αυτοκινητοβιομηχανία, τη βιομηχανική παραγωγή και την οικοδομική βιομηχανία. Ένας δεύτερος στόχος είναι η υποστήριξη στη μετάβαση αυτών των βιομηχανιών στην πράσινη οικονομία. Η απόφαση ελήφθη στις 26 Νοεμβρίου 2008 και έγινε αποδεχτή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 11-12 Δεκεμβρίου 2008. Το άλλο χαρακτηριστικό του καινούργιου εργαλείου είναι ότι αγγίζει πάνω από μια θεματικές περιοχές και η χρηματοδότηση των δράσεων γίνεται από όλες, αλλά κυρίως από την θεματική προτεραιότητα 4, NMP. Το 50% της χρηματοδότησης αναμένεται να έρθει από τον ιδιωτικό τομέα, αλλά για την ώρα το σύνολο των χρημάτων θα προέλθει από το 7ο ΠΠ. Στο πλαίσιο της προκήρυξης της 31ης Ιουλίου 2009 θα προκηρυχθούν 3 PPP, τα οποία θα αποσκοπούν στη σύγκλιση του δημόσιου συμφέροντος με τη δέσμευση και ηγετικό ρόλο της βιομηχανίας για τον προσδιορισμό των στρατηγικών ερευνητικών δραστηριοτήτων: 1.“Factories of the future” PPP initiative Ο παραγωγικός τομέας είναι η κινητήρια δύναμη της Ευρώπης, αφού είναι υπεύθυνος του 21% του GDP και του 20% όλων των θέσεων εργασίας. Αποτελείται από 25 κύριους βιομηχανικούς κλάδους αποτελούμενους κυρίως από μΜΕ. Ο στόχος της δράσης είναι η ανάπτυξη τεχνολογιών για την υποστήριξη του παραγωγικού τομέα της Ευρώπης σε όλους τους τομείς. Στη δράση εμπλέκονται 2 θεματικές περιοχές του 7ου ΠΠ, το NMP (400 εκ. ευρώ) και το ICT (200 εκ. ευρώ) και η δράση θα χρηματοδοτηθεί με 1.2 δις ευρώ στα επόμενα 4 χρόνια. 2 “Energy-efficient buildings” PPP initiative Η οικοδομική δραστηριότητα στην Ευρώπη είναι υπεύθυνη για το 10% του ευρωπαϊκού GDP και για 32 εκ. θέσεις εργασίας. Τα κτίρια ευθύνονται για το 40% της ενέργειας που χρησιμοποιείται και 33% για τα αέρια του θερμοκηπίου που εκλύονται στην ατμόσφαιρα. Ο στόχος της δράσης είναι η δημιουργία δομικών και πολεοδομικών εννοιών με την προοπτική να ελαττώσουν την χρήση της ενέργειας στα κτίρια. Στην δράση εμπλέκονται 4 θεματικές περιοχές του 7ΠΠ, το NMP (250 εκ ευρώ), η ,Ενέργεια (125 εκ ευρώ), το ICT (100 εκ. ευρώ) και το Περιβάλλον (50 εκ. ευρώ ) και η δράση θα χρηματοδοτηθεί με 1 δις ευρώ στα επόμενα 4 χρόνια. 3. “Green cars” PPP initiative Η αυτοκινητοβιομηχανία εργοδοτεί 2 εκ. ανθρώπους άμεσα και 11 εκ. έμμεσα. Στην Ευρώπη, το 73% του πετρελαίου χρησιμοποιείται στις μεταφορές. Επείγει να βρεθούν εναλλακτικές σε σχέση με τα ορυκτά καύσιμα μορφές καυσίμων. Ο στόχος της δράσης είναι να υποστηρίξει την δημιουργία ποιό αποδοτικών, διαρκών και βιώσιμων υβριδικών και ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Στην δράση εμπλέκονται 5 θεματικές περιοχές του 7ΠΠ, οι Μεταφορές (220 εκ. ευρώ), το NMP (60 εκ ευρώ), η Ενέργεια (50 εκ ευρώ), το ICT (120 εκ. ευρώ) και το Περιβάλλον (50 εκ. ευρώ ) και η δράση θα χρηματοδοτηθεί με 1 δις ευρώ στα επόμενα 4 χρόνια.