Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας

Καριέρα στο Δίκτυο ΠΡΑΞΗ (TechOct09)

Ημερομηνία δημοσίευσης: 25/09/2009

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απασχόληση στο Δίκτυο ΠΡΑΞΗ Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ δημιουργήθηκε το 1991, με πρωτοβουλία του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών και του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος. Κεντρική δραστηριότητα του ΠΡΑΞΗ είναι η υποστήριξη Ελληνικών επιχειρήσεων και οργανισμών στην ανάπτυξη διεθνών τεχνολογικών συνεργασιών. Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ συμμετέχει στην ελληνική κοινοπραξία του Ευρωπαϊκού Δικτύου Entreprise Europe Network, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αποτελεί το μεγαλύτερο παγκοσμίως Δίκτυο υποστήριξης επιχειρήσεων. Επίσης, αποτελεί Εθνικό Σημείο Επαφής (National Contact Point) για το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τον δημόσιο τομέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό ιδιαίτερα σε θέματα προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας. Τέλος, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την ίδρυση και την υποστήριξη clusters καινοτόμων επιχειρήσεων σε διάφορους τεχνολογικούς τομείς. Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος αφορά θέσεις απασχόλησης (με σύμβαση έργου) στο γραφείο του Δικτύου ΠΡΑΞΗ στην Αθήνα, στις ακόλουθες δραστηριότητες:

 • Παροχή υπηρεσιών καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις,
 • Υποστήριξη λειτουργίας του ελληνικού cluster επιχειρήσεων βιοεπιστημών υγείας,
 • Στρατηγική πληροφόρηση επιχειρήσεων πάνω στις διεθνείς τεχνολογικές εξελίξεις σε διάφορους τεχνολογικούς τομείς,
 • Υποστήριξη οργανισμών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ανάπτυξη υποστηρικτικών υπηρεσιών σε θέματα ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων. Οι θέσεις απασχόλησης μπορεί να αφορούν μία ή συνδυασμό περισσοτέρων εκ των ανωτέρω δραστηριοτήτων. Οι υποψήφιοι -μέχρι 35 χρονών- πρέπει να διαθέτουν:
 • Δίπλωμα σε μία εκ των θετικών επιστημών
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα (κατά προτίμηση διδακτορικό)
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία (σε τεχνολογικό ή βιομηχανικό περιβάλλον)
 • Γνώση Κοινοτικών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών
 • Ευχέρεια χρήσης υπολογιστών (βάσεις δεδομένων και άλλες εφαρμογές)
 • Γνώση δύο ξένων γλωσσών, μια εκ των οποίων η αγγλική
 • Ανεση στην επικοινωνία και πνεύμα ομαδικής εργασίας
 • Δυναμισμό και ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν τα βιογραφικά τους το αργότερο μέχρι 30 Οκτωβρίου στη διεύθυνση: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, Ζαλοκώστα 4, 10671 Αθήνα, υπόψη κας Χ. Κάρλου ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση praxi@help-forward.gr