Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας

Ενδεχόμενη παράταση για το πρόγραμμα «Νανοεπιστήμες, Νανοτεχνολογίες, Υλικά και Νέες Τεχνολογίες Παραγωγής – Ε&Τ συνεργασία με τις ΗΠΑ» (NCP)

Ημερομηνία δημοσίευσης: 04/11/2009

Σύμφωνα με ανακοίνωση που απέστειλε πρόσφατα (04/11/20009) η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Research DG - G1, Industrial Technologies προς τα Εθνικά Σημεία Επαφής αναφορικά με την τελευταίες εξελίξεις της προκήρυξης του προγράμματος EU-USA, οι Υπηρεσίες της Κοινότητας αναζητούν λύση σε ορισμένα ζητήματα που προέκυψαν από την αμερικανική πλευρά. Προς το παρόν, σύμφωνα με την ανακοίνωση, εξετάζεται το ενδεχόμενο παράτασης δύο μηνών της προκήρυξης για τις ευρωπαϊκές προτάσεις, για το οποίο όμως θα υπάρξει σχετική επιβεβαίωση προσεχώς. Σημειώνεται ότι η αρχικά ορισθείσα προθεσμία υποβολής προτάσεων είναι η 30η Νοεμβρίου 2009 (ώρα 17:00 Βρυξελλών). Για οποιαδήποτε νεότερη εξέλιξη θα υπάρξει σχετική ενημέρωση.