Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας

Δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Νανοτεχνολογίες (NCP)

Ημερομηνία δημοσίευσης: 15/01/2010

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να δημοσιοποιήσει εντός του 2010 το νέο της πενταετές στρατηγικό πλάνο δράσεων στον τομέα της νανοτεχνολογίας. Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση του Επικεφαλής της Μονάδας Nano– and Converging Sciences and Technologies της Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Χρήστου Τοκαμάνη, η ΕΕ προχωράει σε δημόσια διαβούλευση προσκαλώντας τόσο εμπειρογνώμονες που δραστηριοποιούνται στον τομέα όσο και το ευρύ κοινό να υποβάλουν τις απόψεις τους σχετικά με τις ανάγκες αυτών των δράσεων. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέσει προτάσεις/παρατηρήσεις αποστέλλοντας συμπληρωμένο το σχετικό ερωτηματολόγιο μέχρι την 19η Φεβρουαρίου 2010. Περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο της διαβούλευσης καθώς και οδηγίες συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου διατίθενται στον παρακάτω δικτυακό τόπο: http://ec.europa.eu/research/consultations/snap/consultation_en.htm