Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας

Δελτίο Τύπου: Biotech Industry: Challenges & Opportunities - Επιχειρηματική Ανάπτυξη, Βέλτιστες Πρακτικές, Διεθνής Δραστηριότητα

Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/02/2010

Στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων του Hellenic Bio Cluster (HBio) και του Δικτύου ΠΡΑΞΗ για την υποστήριξη της ανάπτυξης του κλάδου της βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα, διοργανώνεται εκδήλωση με θέμα «Biotech Industry: Challenges & Opportunities», την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2010, στην Αθήνα (ξενοδοχείο Αμαλία), ώρες 13:00 – 16:30. Μέσα από μια σειρά ομιλιών και συζητήσεων η εκδήλωση θα αναδείξει τις προκλήσεις αλλά και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στο πλαίσιο της ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας στον τομέα των βιο-επιστημών. Ομιλητές από ερευνητικά δραστήριες ελληνικές εταιρείες θα αναπτύξουν, μεταξύ άλλων, την εμπειρία και την προσέγγισή τους σε θέματα, όπως:

  • Ανάπτυξη και εκμετάλλευση πνευματικής ιδιοκτησίας
  • Κανονιστικό πλαίσιο ανάπτυξης φαρμάκων
  • Τακτικές εξεύρεσης οικονομικών πόρων
  • Προσέγγιση διεθνών αγορών
  • Στρατηγικές συνεργασίες Η εκδήλωση στοχεύει στην ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών και ταυτόχρονα αποτελεί ευκαιρία για δικτύωση και επαφές για τη διερεύνηση νέων ερευνητικών ή επιχειρηματικών συνεργασιών. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης και άλλες σχετικές πληροφορίες είναι διαθέσιμα στο δικτυακό τόπο του HBio www.hbio.gr . Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν. Περισσότερες πληροφορίες - επικοινωνία Δέσποινα Γιαγκοπούλου (e-mail: despina@help-forward.gr, τηλ. 210-3607690). Για το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ Μαρία Καρατζιά Μάρκετινγκ & Επικοινωνία ------------------------------------ ΠΡΟΦΙΛ Hellenic Bio Cluster Το Hellenic BioCluster (HBio) αποτελεί το πρώτο cluster βιο-επιστημών στην Ελλάδα, που δημιουργήθηκε για να υποστηρίξει την ανάπτυξη του ελληνικού τομέα των βιο-επιστημών και να προάγει την εικόνα του κλάδου διεθνώς. Το HBio συγκεντρώνει επιχειρήσεις με δραστηριότητες Έρευνας & Ανάπτυξης και με διεθνή προσανατολισμό, που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς της βιοτεχνολογίας και της βιοϊατρικής τεχνολογίας. Το Hellenic BioCluster αριθμεί σήμερα 22 εταιρείες-μέλη και 3 ερευνητικά ιδρύματα ως συνεργαζόμενα μέλη. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του HBio www.hbio.gr.