Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας

Πιο άμεση η διαχείριση έργων του 7ου ΠΠ από τις κοινοπραξίες (NCP)

Ημερομηνία δημοσίευσης: 19/04/2010

Σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση της Γενικής Διεύθυνσης για την Ερευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τα Εθνικά Σημεία Επαφής (16/04/2010), οι κοινοπραξίες Ευρωπαϊκών έργων του 7ου Προγράμματος Πλαίσιο (ΠΠ) μπορούν πλέον να διαχειρίζονται οι ίδιες μέσω του Participant Portal σειρά ζητημάτων των έργων τους, π.χ. διαπραγματεύσεις συμβολαίων, τροποποιήσεις, ενδιάμεσες και τελικές αναφορές. Η δυνατότητα αυτή καθίσταται εφικτή χάρη στην εισαγωγή μιας νεότερης έκδοσης του Identity and Access Management του Participant Portal. Για να διαβάσετε τα σχετικά διευκρινιστικά έγγραφα στα Αγγλικά, πατήστε εδώ Για περισσότερες πληροφορίες – διευκρινήσεις παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, Εθνικό Σημείο Επαφής για το 7ο ΠΠ, στο ncp@help-forward.gr, τηλ. 210 3607690.