Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας

Ενημέρωση από τον ΟΒΙ για τις διαδικασίες προστασίας των εφευρέσεων και την τεχνολογική πληροφόρηση από τίτλους βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Ημερομηνία δημοσίευσης: 02/03/2011

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) στο πλαίσιο διάχυσης της τεχνολογίας από Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας με σκοπό την ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού σε θέματα αρμοδιότητάς μας για την προστασία των Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) από την αντιγραφή και την πειρατεία, ολοκληρώνει τον σχεδιασμό των επισκέψεων που θα πραγματοποιήσει στο πλαίσιο του προγράμματος Δράσης του 2011. Όσοι ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για τις αρμοδιότητες του ΟΒΙ ή να έχουν μια λεπτομερή ενημέρωση για τις διαδικασίες προστασίας των εφευρέσεων και την τεχνολογική πληροφόρηση από τίτλους βιομηχανικής ιδιοκτησίας, χωρίς καμία επιβάρυνση, σε χώρο της επιλογής τους, παρακαλούμε να επικοινωνήσουν με τις κ.κ. Φ. Ζαχαράκη τηλ. 210 6183589 και Ε. Σούκου τηλ. 210 6183554 για την οριστικοποίηση του προγράμματος επίσκεψης. Σημειώνουμε ότι η επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί μόνο στην περίπτωση που υπάρχουν ενδιαφερόμενοι για ενημέρωση. Επομένως η εκ των προτέρων επικοινωνία είναι απολύτως απαραίτητη. Πηγή: ΟΒΙ