Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας

Καριέρα στο Δίκτυο ΠΡΑΞΗ (TechJuly11)

Ημερομηνία δημοσίευσης: 21/06/2011

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απασχόληση στο Δίκτυο ΠΡΑΞΗ
Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ δημιουργήθηκε το 1991, με πρωτοβουλία του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών και του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος. Κεντρική δραστηριότητα του ΠΡΑΞΗ είναι η υποστήριξη Ελληνικών επιχειρήσεων και οργανισμών στην ανάπτυξη διεθνών τεχνολογικών και ερευνητικών συνεργασιών. Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ συντονίζει την ελληνική κοινοπραξία του Ευρωπαϊκού Δικτύου Entreprise Europe Network - του μεγαλύτερου παγκοσμίως Δικτύου υποστήριξης επιχειρήσεων - και αποτελεί Εθνικό Σημείο Επαφής για το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την ίδρυση και την υποστήριξη clusters καινοτόμων επιχειρήσεων σε διάφορους τεχνολογικούς τομείς. Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος αφορά θέσεις απασχόλησης (με σύμβαση έργου) στο γραφείο του Δικτύου ΠΡΑΞΗ στην Αθήνα, στις ακόλουθες δραστηριότητες:
 • Παροχή υπηρεσιών καινοτομίας, μεταφοράς τεχνολογίας, διεθνούς συνεργασίας και ερευνητικών προγραμμάτων προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ερευνητικούς φορείς,
 • Υποστήριξη λειτουργίας ελληνικών cluster επιχειρήσεων,
 • Στρατηγική πληροφόρηση επιχειρήσεων στις διεθνείς τεχνολογικές εξελίξεις σε διάφορους τεχνολογικούς τομείς,
 • Υποστήριξη οργανισμών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ανάπτυξη υποστηρικτικών υπηρεσιών σε θέματα ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων. Οι θέσεις απασχόλησης μπορεί να αφορούν μία ή συνδυασμό περισσοτέρων εκ των ανωτέρω δραστηριοτήτων. Οι υποψήφιοι -μέχρι 35 χρονών- πρέπει να διαθέτουν:
 • Δίπλωμα σε μία εκ των θετικών επιστημών
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία σε τεχνολογικό ή βιομηχανικό ή συμβουλευτικό περιβάλλον
 • Γνώση Κοινοτικών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών και εμπειρία σε συμμετοχή / διαχείριση αυτών
 • Ευχέρεια χρήσης υπολογιστών (βάσεις δεδομένων και άλλες εφαρμογές)
 • Γνώση δύο ξένων γλωσσών, μια εκ των οποίων η αγγλική
 • Ευχέρεια ταξιδιών εντός και εκτός Ελλάδας Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν τα βιογραφικά τους το αργότερο μέχρι 29 Ιουλίου 2011 υπόψη κας Χ. Κάρλου στην ηλεκτρονική διεύθυνση praxi@help-forward.gr