Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας

Συνεργασία Ελλάδας –Κύπρου για Ηλιοθερμική Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Νερού

Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/03/2012

Στην αντιμετώπιση προβλημάτων λειψυδρίας και την κάλυψη ενεργειακών αναγκών, ειδικά σε περιοχές της νησιωτικής Ελλάδας και της Κύπρου, αποσκοπεί η κατασκευή μιας πειραματικής μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και νερού στην Κύπρο. Η μελέτη και η κατασκευή της εντάσσεται στο έργο «Ηλιοθερμική Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Νερού» το οποίο υλοποιείται από το Ινστιτούτο Κύπρου, την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, το Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων, και το Δίκτυο Πράξη (Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας). Το έργο εντάσσεται στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου. Πιο αναλυτικά το έργο, το οποίο ξεκίνησε στα τέλη του 2011 και θα ολοκληρωθεί στα επόμενα δύο χρόνια, πραγματεύεται την τεχνολογική λύση της συμπαραγωγής αφαλατωμένου νερού και ηλεκτρικής ενέργειας χρησιμοποιώντας την ηλιοθερμική μέθοδο αποκομιδής ηλιακής ενέργειας ως ικανή να συμβάλει ουσιαστικά στην μέσο- και μακροπρόθεσμη επίλυση τόσο του ενεργειακού όσο και του υδατικού προβλήματος νήσων και περιοχών της Ανατολικής και Νότιας Μεσογείου. Καθώς η ανάγκη για αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας γίνεται ολοένα και πιο έντονη, στόχος είναι παράλληλα η ευαισθητοποίηση του κοινού, η ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και η ενθάρρυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Υπεύθυνη Πληροφόρησης & Δημοσιότητας Έργου Δέσποινα Αδαμίδου Δίκτυο ΠΡΑΞΗ Τηλ: (+30) 210 36 07 690 e-mail: adamidou@help-forward.gr