Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας

World's Best Technologies (WBT) 2012 - Διαγωνισμός Επιχειρηματικού Σχεδίου

Ημερομηνία δημοσίευσης: 31/05/2012

Η φετινή διοργάνωση του «WBT Innovation Marketplace» πραγματοποιείται στην Καλιφόρνια, στις 24-26 Οκτωβρίου. Μετρώντας ήδη 10 χρόνια ζωής, το WBT έχει να επιδείξει πολυάριθμες τεχνολογίες που προέρχονται από κορυφαία πανεπιστήμια, εργαστήρια, ερευνητικά ιδρύματα αλλά και από τον ιδιωτικό τομέα από όλο τον κόσμο. Υπολογίζεται ότι από το 2002 στο πλαίσιο της εκδήλωσης έχουν παρουσιαστεί περισσότερες από 630 αναδυόμενες εταιρίες / τεχνολογίες, από 25 χώρες, οι οποίες έχουν λάβει σχεδόν 800 εκ. δολάρια μέσω συμφωνιών ιδιωτικής ή κρατικής χρηματοδότησης. Σημειώνεται ότι βάσει της διαδικασίας συμμετοχής, οι τεχνολογίες επιλέγονται από - και παρουσιάζονται σε - περισσότερους από 100 επενδυτές και κυνηγούς επιχειρηματικών ευκαιριών (Fortune 500 licensing scouts) που αντιπροσωπεύουν διάφορους βιομηχανικούς κλάδους, όπως βιοεπιστήμες, υλικά, ενέργεια, πληροφορικής, νανοτεχνολογία κλπ. Η προθεσμία υποβολής ενδιαφέροντος λήγει στις 22 Ιουνίου. Περισσότερες πληροφορίες

  • για την εκδήλωση: www.wbtshowcase.com
  • για το διαγωνισμό: http://wbtshowcase.com/wbt/web.nsf/pages/overview.html
  • για τα οφέλη συμμετοχής: http://wbtshowcase.com/wbt/web.nsf/pages/applicantbenefits.html