Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας

Δελτίο Τύπου: Εξερχόμενη επιχειρηματική αποστολή στο Βέλγιο στον τομέα του Space & Aerospace

Ημερομηνία δημοσίευσης: 02/11/2011

Ο βέλγικος οργανισμός Centre d'Entreprise et d'Innovation Heracles με την ενεργό συμμετοχή του Δικτύου ΠΡΑΞΗ, μέλη του πανευρωπαϊκού δικτύου επιχειρηματικής υποστήριξης Enterprise Europe Network, διοργανώνουν εξερχόμενη επιχειρηματική αποστολή στον τομέα του Space & Aerospace, στο Βέλγιο, στις 24-25 Νοεμβρίου 2011. Η επιχειρηματική αποστολή θα επικεντρωθεί στις περιοχές των Βρυξελλών και της Βαλλονίας. Οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις και οργανισμοί θα έχουν ευκαιρίες δικτύωσης και πραγματοποίησης συναντήσεων με στόχο επιχειρηματικές/ερευνητικές συνεργασίες με βέλγικες εταιρίες και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στο χώρο. Πέραν των διμερών συναντήσεων, η αποστολή περιλαμβάνει και επισκέψεις σε ερευνητικούς οργανισμούς του τομέα του διαστήματος, Centre Spatial de Liege και Thales Alenia Space ETCA. Περισσότερες πληροφορίες Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα τεχνολογικά προφίλ τους ώστε να προγραμματιστούν κατ' ιδίαν συναντήσεις με τους εταίρους της επιλογής τους. Για περισσότερες πληροφορίες και για εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον κ. Παναγιώτη Καρνιούρα, στο τηλ. 210 3607690 ή μέσω e-mail: karniouras@help-forward.gr