Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας

Ανακοινώθηκαν οι νέες προκηρύξεις του 7ου Προγράμματος Πλαίσιο (FP7)

Ημερομηνία δημοσίευσης: 11/07/2012

Τις τελευταίες – και σημαντικότερες - προκηρύξεις του 7ου Προγράμματος Πλαίσιο για την Έρευνα ανακοίνωσε στις 10 Ιουλίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συνολικού προϋπολογισμού 8,1 δισ. ευρώ. Τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν αναμένεται να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και να αντιμετωπίσουν ζητήματα, όπως η υγεία, η προστασία του περιβάλλοντος και η αναζήτηση νέων λύσεων σε ολοένα και μεγαλύτερες προκλήσεις που συνδέονται με την αστικοποίηση και τη διαχείριση αποβλήτων. Τα 8,1 δισ. ευρώ που ανακοινώθηκαν εκτιμάται ότι θα προσελκύσουν πρόσθετα κονδύλια ύψους 6 δισ. ευρώ από δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις στον τομέα της έρευνας και υπολογίζεται ότι θα αυξήσουν βραχυπρόθεσμα την απασχόληση κατά 210.000 και θα ενισχύσουν κατά τη διάρκεια περιόδου 15 ετών την ανάπτυξη κατά επιπλέον 75 δισ. ευρώ. Οι εν λόγω προκηρύξεις είναι διαθέσιμες στο Participant Portal Η Επίτροπος κα. Máire Geoghegan-Quinn, αρμόδια για την έρευνα, την καινοτομία και την επιστήμη, δήλωσε: «Το νόμισμα της παγκόσμιας οικονομίας είναι η γνώση. Εάν η Ευρώπη επιθυμεί να εξακολουθήσει να ανταγωνίζεται στον 21ο αιώνα, θα πρέπει να στηρίξουμε την έρευνα και την καινοτομία που θα δημιουργήσουν τη μελλοντική ανάπτυξη και απασχόληση, τώρα και στο μέλλον. Το υψηλό επίπεδο του ανταγωνισμού για την απόκτηση της χρηματοδότησης από την ΕΕ εξασφαλίζει ότι τα χρήματα των φορολογουμένων χορηγούνται στα καλύτερα σχέδια για τα θέματα που μας απασχολούν όλους». Οι προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχουν ως αντικείμενο τόσο την καινοτομία όσο και μια σειρά από κοινωνικές προκλήσεις, ρίχνοντας γέφυρες στην πρωτοβουλία «Horizon 2020», το επόμενο πρόγραμμα χρηματοδότησης για την έρευνα από την ΕΕ για το διάστημα 2014-2020. Συνολικά, για τις θεματικές προτεραιότητες στον τομέα της έρευνας προορίζεται ποσό ύψους 4,8 δισ. ευρώ. Η βιομηχανική καινοτομία θα υποστηριχθεί μέσω δραστηριοτήτων προσανατολισμένων στην αγορά, όπως είναι οι πιλοτικές εφαρμογές, η επίδειξη, η τυποποίηση και η μεταφορά τεχνολογίας. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) μέσω ενός πακέτου ύψους έως και 1,2 δισ. ευρώ. Η θέση της Ευρώπης ως προορισμού παγκόσμιας εμβέλειας για τους ερευνητές θα ενισχυθεί με περίπου 2,7 δισ. ευρώ, κυρίως μέσω ατομικών επιχορηγήσεων που παρέχονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (1,75 δις. ευρώ) και των δράσεων Marie Skłodowska-Curie (963 εκ. ευρώ) για την κατάρτιση και την κινητικότητα στην έρευνα. Σημειώνεται ότι το 7ο πρόγραμμα-πλαίσιο, που ξεκίνησε το 2007, έχει συνολικό προϋπολογισμό ύψους 55 δισ. ευρώ για την έρευνα και την καινοτομία. Μέχρι σήμερα έχει χρηματοδοτήσει περίπου 19.000 σχέδια με πάνω από 79.000 συμμετέχοντες (πανεπιστήμια, ερευνητικοί οργανισμοί και επιχειρήσεις) σε όλα τα κράτη μέλη, κάτι που μέχρι στιγμής ισοδυναμεί με συνολικές επενδύσεις ύψους 25,3 δισ. ευρώ. Επίσης, έως το 2013 υπολογίζεται ότι το 7οΠΠ θα έχει βοηθήσει απευθείας περίπου 55.000 επιμέρους ερευνητές στη σταδιοδρομία τους. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο, προκηρύξεις, αναζητήσεις ερευνητικής συνεργασίας και τη δραστηριότητα NCP του Δικτύου ΠΡΑΞΗ επισκεφτείτε το www.help-forward.gr/fp7 ή επικοινωνήστε με τα αρμόδια στελέχη / Εθνικά Σημεία Επαφής: Για τη θεματική προτεραιότητα NMP - Dr. Απόστολος Δημητριάδης, τηλ. 2810 391963, adimi@help-forward.gr - Dr. Αναστασία Κωνσταντίνου, τηλ. 210 3607690, nats@help-forward.gr Για τη θεματική προτεραιότητα Ασφάλεια - Βασίλης Σταματόπουλος, τηλ. 210 3607690, vstamatopoulos@help-forward.gr - Παναγιώτης Καρνιούρας, τηλ. 2103607690, karniouras@help-forward.gr Για τη θεματική προτεραιότητα Διάστημα - Βασίλης Σταματόπουλος, 2103607690, vstamatopoulos@help-forward.gr - Παναγιώτης Καρνιούρας, τηλ. 2103607690, karniouras@help-forward.gr Για τη θεματική προτεραιότητα Βιοτεχνολογία Τρόφιμα, Γεωργία και Αλιεία, Βιοτεχνολογία - Δέσποινα Γιαγκοπούλου, τηλ. 2103607690, despina@help-forward.gr - Ρόζα Καρδαρά, τηλ. 2103607690, rosa@help-forward.gr Για τη θεματική προτεραιότητα Μεταφορές (συμπ. Αεροναυτικής) - Επαμεινώνδας Χριστοφιλόπουλος, 2310 552791, epaminondas@help-forward.gr - Βασίλης Σταματόπουλος, 2103607690, vstamatopoulos@help-forward.gr Διεθνή Συνεργασία - Επαμεινώνδας Χριστοφιλόπουλος, 2310 552791, epaminondas@help-forward.gr - Κων/νος Βαϊτσας, 2103607690, vaitsas@help-forward.gr Νομικά και Οικονομικά Θέματα - Βαγγέλης Αργουδέλης, τηλ. 2103607690, vangelis@help-forward.gr Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Enterprise Europe Network Horizon 2020 Futures Research Equity Investment Forum Hellenic Biocluster European IPR Helpdesk