Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας

Ετήσια έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2014

Ημερομηνία δημοσίευσης: 20/08/2015

Στη δημοσιότητα δόθηκε στις 19/8/2015 η ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2014.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι πρώτες 100 προσκλήσεις υποβολής προτάσεων του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» προσέλκυσαν συνολικά 37.000 προτάσεις. Έως τα τέλη Απριλίου 2015 είχαν υπογραφεί περισσότερες από 3.200 επιχορηγήσεις, συνολικής αιτούμενης χρηματοδότησης 5,4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τα ποσοστά επιτυχίας των προτάσεων κυμαίνονταν κατά μέσο όρο από 12% έως 14%. Το SME Instrument αναδείχθηκε το δημοφιλέστερο μέσο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προσελκύοντας περισσότερες από 8.100 αιτήσεις από νέους φορείς και ΜΜΕ με ελπιδοφόρες καινοτομίες και οικονομικές δυνατότητες.

Αναλυτικά το περιεχόμενο της έκθεσης είναι διαθέσιμο ηλεκτρονικά μέσω των παρακάτω συνδέσμων:

Annual Report on Research and Technological Development Activities of the European Union in 2014 (Αγγλικά)

Ετήσια έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2014 (Ελληνικά)

Horizon 2020 - first results (στατιστικά & γραφήματα) 

Enterprise Europe Network Horizon 2020 Futures Research Equity Investment Forum Hellenic Biocluster European IPR Helpdesk