Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας

Η Ελληνική Συμμετοχή στο Πρόγραμμα SME Instrument

Ημερομηνία δημοσίευσης: 04/02/2016

Η έκδοση "H Ελληνική Συμμετοχή στο Πρόγραμμα SME Instrument" επιχειρεί έναν απολογισμό της ελληνικής συμμετοχής στο Πρόγραμμα SME Instrument του Ορίζοντα 2020 για την περίοδο Ιούνιος 2014 - Ιούνιος 2015 και εκδίδεται από το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020 - SME Instrument.

Σημειώνεται ότι το SME Instrument είναι ένα εργαλείο ειδικά σχεδιασμένο για την απευθείας χρηματοδότηση εξαιρετικά καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) στους τομείς των Κοινωνικών Προκλήσεων (Societal Challenges) και της Βιομηχανικής Υπεροχής (Leadership in Enabling and Industrial Technologies – LEITs).

Με συνολικό προϋπολογισμό περίπου 3 δις € για την περίοδο 2014-2020, το SME Instrument απευθύνεται αποκλειστικά σε ΜμΕ υψηλών δυνατοτήτων που στοχεύουν να αναπτύξουν πρωτοποριακά καινοτόμα προϊόντα, υπηρεσίες, και διεργασίες με μεγάλο αντίκτυπο στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά.

► Δείτε την έκδοση σε μορφή pdf

► Δείτε την έκδοση σε μορφή e-book 

Enterprise Europe Network Horizon 2020 Futures Research Equity Investment Forum Hellenic Biocluster European IPR Helpdesk