Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας

Υποστήριξη επιχειρηματικών συνεργασιών στην Κίνα, την Κορέα και σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας μέσω του προγράμματος EU Gateway | Business Avenues

Ημερομηνία δημοσίευσης: 16/02/2016

Το πρόγραμμα αφορά Ελληνικές επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στην Κίνα, την Κορέα και άλλες χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας και θέλουν να συμμετάσχουν σε επιχειρηματικές αποστολές στις συγκεκριμένες χώρες. Μέσω του προγράμματος θα λάβουν οικονομική υποστήριξη και  σοβαρή καθοδήγηση (πριν, κατά τη διάρκεια αλλά και μετά την αποστολή) καθώς και μια σειρά από εξατομικευμένες υπηρεσίες, όπως:

 • Συμβουλευτική υποστήριξη για νομικά θέματα και πιστοποιήσεις
 • Διερμηνεία και μετάφραση εταιρικών εντύπων
 • Πληροφόρηση για πιθανούς επιχειρηματικούς συνεργάτες στις χώρες – στόχους.

Οι επιχειρηματικές αποστολές πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος EU Gateway | Business Avenues, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να υποστηρίξει  ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στην ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργασιών στην Ασία.


Οι πρώτες τέσσερις επιχειρηματικές αποστολές αφορούν τις εξής θεματικές:

 • Green Energy Technologies, Νότια Κορέα, 4-8 Ιουλίου. [Προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος: 18/3/16]
 • Environment & Water Technologies, ΝΑ Ασία (Σιγκαπούρη και Βιετνάμ), 11-15 Ιουλίου 2016. [Προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος: 25/3/16]
 • Green Energy Technologies, Μαλαισία & Σιγκαπούρη, 24-28 Οκτωβρίου. [Προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος: 8/7/16]
 • Food & Beverages, Ν.Κορέα, 31 Οκτωβρίου – 4 Νοεμβρίου 2016. [Προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος: 15/7/16]

Οφέλη συμμετοχής

Το πρόγραμμα προσφέρει ένα σύνολο από υπηρεσίες που θα βοηθήσουν τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις να:

 • εντοπίσουν υποσχόμενες επιχειρηματικές ευκαιρίες
 • ελαχιστοποιήσουν τα κόστη εισόδου στη νέα αγορά
 • δημιουργήσουν νέες επαφές επεκτείνοντας το δίκτυό τους
 • συζητήσουν τάσεις, προκλήσεις και ευκαιρίες με άλλους παράγοντες της βιομηχανίας
 • λάβουν συνεχή επαγγελματική καθοδήγηση από εξειδικευμένους συμβούλους της ΕΕ

Επιχειρηματική καθοδήγηση και οικονομική υποστήριξη

Με την συμμετοχή τους, οι επιχειρήσεις λαμβάνουν μια σειρά από βασικές υπηρεσίες  αλλά και χρηματική υποστήριξη. Επίσης, εξατομικευμένες υπηρεσίες μπορούν να προσφερθούν κατόπιν σχετικής αίτησης. Αναλυτικά οι υπηρεσίες αυτές φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

 

 

Γενικές υπηρεσίες

Εξατομικευμένες υπηρεσίες (προαιρετικές)

Στρατηγική υποστήριξη

Ενημέρωση για την επιχειρηματική κουλτούρα, τοπική αγορά και τις επιχειρηματικές ευκαιρίες

Προγραμματισμός των επιμέρους επιχειρηματικών συναντήσεων με τοπικές επιχειρήσεις

Εξατομικευμένη βοήθεια κατά τη διάρκεια της επιχειρηματικής αποστολής

Συμβουλές για την παρακολούθηση επιχειρηματικών επαφών

Εξειδικευμένες συμβουλές για νομικά θέματα

Πληροφόρηση για την αξιοπιστία τοπικών επιχειρήσεων

Υπηρεσίες διερμηνείας

Οργανωτική υποστήριξη

Υλικοτεχνική υποστήριξη για την έκθεση των επιχειρήσεων (εγκατάσταση περιπτέρου-σχεδιασμός και δημιουργία καταλόγου επιχειρηματικής αποστολής- ενημερωτικό υλικό)

Στοχευμένη προβολή της επιχείρησης και πρόσκληση των επιλεγμένων επισκεπτών από την τοπική επιχειρηματική κοινότητα

Πρόσθετες υπηρεσίες μεταφράσεων (μετάφραση εγχειριδίων προϊόντων- μετάφραση και εκτύπωση των εγγράφων της επιχείρησης-φυλλάδια-επαγγελματικές κάρτες)

Οικονομική υποστήριξη

100% συγχρηματοδότηση όλων των παραπάνω υπηρεσιών

Μέχρι € 1.000,00 συγχρηματοδότηση των εξόδων διαμονής για ένα δωμάτιο ανά επιχείρηση σε ξενοδοχείο

80% συγχρηματοδότηση για τις παραπάνω υπηρεσίες (μέχρι το ποσό των € 1.000,00)

 

Κριτήρια επιλογής

Για να είναι επιλέξιμες από το πρόγραμμα οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις πρέπει να:

 • είναι ενεργές και να έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα σε έναν από τους οικονομικούς τομείς που καλύπτει το πρόγραμμα: Τρόφιμα και Ποτά, Υπηρεσίες, Σύγχρονο Ευρωπαϊκό Σχεδιασμό,  Τεχνολογίες σχετικές με Περιβάλλον-Υδάτινους Πόρους - Πράσινη Ενέργεια - Κατασκευές-Ιατρική- Υγεία-Πληροφορική και Επικοινωνίες.
 • έχουν καταρτίσει συγκροτημένη επιχειρηματική στρατηγική για δραστηριοποίηση στις αγορές-στόχους
 • λειτουργούν για τουλάχιστον πέντε χρόνια και να κατέχουν οικονομικά στοιχεία τριών χρόνων
 • έχουν δημιουργηθεί πλήρως ή σε πλειοψηφικό βαθμό από Ευρωπαϊκά κεφάλαια
 • διαθέτουν την έδρα τους σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • έχουν επαρκή κύκλο εργασιών και εργαζόμενους για μια επιτυχημένη είσοδο στις αγορές-στόχους
 • έχουν εμπειρία σε διεθνείς επιχειρηματικές συνεργασίες (με χώρες εκτός της ΕΕ)
 • ασχολούνται με την παραγωγή, υπεργολαβίες, Έρευνα & Ανάπτυξη (R&D) ή με τεχνικά έργα

Διαδικασία συμμετοχής

Βήμα 1: Εγγραφή. Η επιχείρηση εκδηλώνει ενδιαφέρον και εγγράφεται για συμμετοχή στο Πρόγραμμα.

Βήμα 2: Αίτηση συμμετοχής σε επιχειρηματική αποστολή. Εφόσον είναι επιλέξιμη, η επιχείρηση υποβάλλει αίτηση για συγκεκριμένη επιχειρηματική αποστολή, την οποία επεξεργάζεται ειδική επιτροπή αξιολόγησης του προγράμματος.

Βήμα 3: Αρχική καθοδήγηση. Εφόσον επιλεχθεί, λαμβάνει αρχική καθοδήγηση σχετικά με την αγορά-στόχο.

Βήμα 4: Συνάντηση στις Βρυξέλλες & ετοιμασία αναχώρησης. Η επιχείρηση συμμετέχοντας στη συνάντηση πριν την αναχώρηση στις Βρυξέλλες (pre-departure meeting) λαμβάνει όλες τις προσφερόμενες υπηρεσίες, όπως αναφέρθηκαν παραπάνω.

Πατήστε εδώ για εκδήλωση ενδιαφέροντος & εγγραφή

Περισσότερες πληροφορίες

 • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα πατήστε εδώ.
 • Για δηλώσεις συμμετοχής επικοινωνήστε με την κα Κατερίνα Παπαδούλη στο τηλέφωνο 210 3607690 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση papadouli@help-forward.gr