Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης έργου στελέχους διοικητικής υποστήριξης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Ημερομηνία δημοσίευσης: 07/06/2016

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενες/ους στελέχη γραμματειακής και διοικητικής υποστήριξης / υποστήριξης γραφείου με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης έργου στελέχους διοικητικής υποστήριξης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης εδώ.