Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης έργου στελέχους διοικητικής υποστήριξης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Ημερομηνία δημοσίευσης: 07/06/2016

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενες/ους στελέχη γραμματειακής και διοικητικής υποστήριξης / υποστήριξης γραφείου με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης έργου στελέχους διοικητικής υποστήριξης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης εδώ. 

Enterprise Europe Network Horizon 2020 Futures Research Equity Investment Forum Hellenic Biocluster European IPR Helpdesk