Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης για τον Ορίζοντα 2020 - Ενδιάμεση αξιολόγηση

Ημερομηνία δημοσίευσης: 02/05/2017

Results of H2020 stakeholder consultation  PDF icon 3.8 MB

Η έκθεση αποτελεί μια λεπτομερή ανάλυση των σχολίων που ελήφθησαν στο πλαίσιο της διαβούλευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Ορίζοντα 2020, με πολλά ενδιαφέροντα συμπεράσματα, πχ. αναφορικά με την απλοποίηση, την ευελιξία και την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία του προγράμματος. Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης αποδεικνύουν το μεγάλο ενδιαφέρον για την έρευνα και την καινοτομία της ΕΕ από μια ευρεία ομάδα ενδιαφερομένων.

Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα της διαβούλευσης του προγράμματος Ορίζοντας 2020 αποτελούν μέρος της τρέχουσας ενδιάμεσης αξιολόγησης του προγράμματος, η οποία προβλέπεται να ολοκληρωθεί στα τέλη Δεκεμβρίου 2017.

Πηγή: Horizon 2020 Evaluation