Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

Ανακοίνωση αλλαγής website & e-mail domain name

Ημερομηνία δημοσίευσης: 15/06/2017

Λόγω μετάβασης σε νέο domain name από τις 15 Ιουνίου, η ιστοσελίδα μας είναι διαθέσιμη στο www.praxinetwork.gr και η διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας μας αλλάζει σε praxi@praxinetwork.gr. Αντίστοιχα, οι λογαριασμοί ηλεκτρονικής αλληλογραφίας των στελεχών μας μετατρέπονται από user@help-forward.gr σε user@praxinetwork.gr

Προκειμένου να εξασφαλιστεί μια ομαλή μετάβαση, κατά το προσεχές διάστημα θα λειτουργεί παράλληλα και το παλιό domain name (help-forward.gr).  Σας παρακαλούμε να ενημερώσετε το βιβλίο των επαφών σας, καθώς η επικοινωνία σας μαζί μας είναι για μας πολύ σημαντική.