Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μια θέση Συμβούλου Μεταφοράς Τεχνολογίας (VOL_Jun 17)

Ημερομηνία δημοσίευσης: 15/06/2017

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης έργου για μία (1) θέση συμβούλου μεταφοράς τεχνολογίας με έδρα τον Βόλο στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου “GA 671771 EEN HELLAS”.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την πρότασή τους μέχρι την Παρασκευή 7 Ιουλίου 2017 21 Ιουλίου 2017.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης

>> Νέο: Παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων