Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μια θέση Συμβούλου Μεταφοράς Τεχνολογίας (PAT_Jul17)

Ημερομηνία δημοσίευσης: 28/06/2017

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) θέση συμβούλου μεταφοράς τεχνολογίας με έδρα την Πάτρα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου “GA 671771 EEN HELLAS”.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την πρότασή τους μέχρι τη Δευτέρα 24 Ιουλίου 2017.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης