Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

Συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας

Ημερομηνία δημοσίευσης: 13/07/2017

Συμφωνία συνεργασίας με σκοπό την υποστήριξη της καινοτομίας και την αξιοποίηση των  αποτελεσμάτων της έρευνας υπέγραψαν σήμερα ο Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΕΤΕ) και ο καθηγ. Νεκτάριος Ταβερναράκης, Πρόεδρος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ).

Οι δύο φορείς, λαμβάνοντας υπόψη αφενός την καθοριστική συμβολή της έρευνας, της καινοτομίας και της σύνδεσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων με την παραγωγή στη βελτίωση της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας και της ανταγωνιστικότητάς της διεθνώς, αφετέρου τις προοπτικές για δημιουργία νέων προϊόντων, εργαλείων και πρακτικών, αλλά και ευκαιριών ανάπτυξης του χρηματοπιστωτικού τομέα αξιοποιώντας διεπιστημονικές προσεγγίσεις και καινοτόμες τεχνολογίες, αποφάσισαν να εργαστούν από κοινού διερευνώντας την υλοποίηση σειράς δράσεων. Μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο της συνεργασίας δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στους μηχανισμούς μεταφοράς τεχνολογίας και σύστασης εταιριών τεχνοβλαστων για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας.