Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

Νέα καταληκτική ημερομηνία για το SME Instrument Phase 1

Ημερομηνία δημοσίευσης: 07/09/2017

 

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προτάσεων στο SME Instrument Phase 1 του Ορίζοντα 2020 μεταφέρεται μία μέρα νωρίτερα, δηλαδή στις 7 Νοεμβρίου 2017, 17:00:00 (ώρα Βρυξελλών) αντί της αρχικά ορισθείσας 8 Νοεμβρίου 2017, 17:00:00 (ώρα Βρυξελλών).