Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

Προανακοίνωση των Προγραμμάτων Εργασίας του Ορίζοντα 2020 για το 2018-2020

Ημερομηνία δημοσίευσης: 10/10/2017

Είναι πλέον διαθέσιμες οι προδημοσιεύσεις των Προγράμματων Εργασίας του Ορίζοντα 2020 για το 2018-2020. Τα προγράμματα έχουν προδημοσιευθεί πριν την επίσημη υιοθέτηση από την ΕΕ για λόγους έγκαιρης πληροφόρησης, αλλά δεν έχουν νομική ισχύ πριν την επίσημη ανακοίνωση που θα γίνει την 27η Οκτωβρίου.

Τα προγράμματα εργασίας μπορείτε να τα βρείτε παρακάτω:

 

Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020.