Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

Εβδομάδα ενημέρωσης για την Κοινωνική Πρόκληση 2 του Ορίζοντα 2020

Ημερομηνία δημοσίευσης: 09/11/2017

Η επίσημη εβδομάδα ενημέρωσης για την Κοινωνική Πρόκληση 2 του Ορίζοντα 2020 "Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη γεωργία και δασοκομία, θαλάσσια έρευνα και ναυτιλία, βιο-οικονομία" που διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα λάβει χώρα μεταξύ 14-17 Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες. Η εβδομάδα πλαισιώνεται από ενημερωτική ημερίδα, εκδήλωση δικτύωσης και υψηλού επιπέδου εκδηλώσεις όπου θα παρουσιαστούν οι τελευταίες εξελίξεις και πολιτικές της ΕΕ.

Για τους ενδιαφερόμενους που δεν θα καταφέρουν να παραστούν στις εκδηλώσεις, υπάρχει η δυνατότητα να τις παρακολουθήσουν μέσω webstreaming από τους ακόλουθους συνδέσμους:

14 Νοεμβρίου: Παρουσίαση των νέων προκηρύξεων της Κοινωνικής Πρόκλησης 2

09:00 - 11:45 (Brussels time)

https://webcast.ec.europa.eu/info-day-horizon-2020-societal-challenge-2-calls-for-proposals-2018-11-14-gasp

15 Νοεμβρίου: Εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων σχετικά με τις νέες προσκλήσεις της Κοινωνικής Πρόκλησης 2

09:30 - 17:00 (Brussels time)

https://webcast.ec.europa.eu/info-day-horizon-2020-societal-challenge-2-calls-for-proposals-2018-11-15-gasp

10:45 - 11:45 (Brussels time)

https://webcast.ec.europa.eu/info-day-horizon-2020-societal-challenge-2-calls-for-proposals-2018-11-15-mans

10:45 - 11:45 (Brussels time)

https://webcast.ec.europa.eu/info-day-horizon-2020-societal-challenge-2-calls-for-proposals-2018-11-15-jenk  

16 Νοεμβρίου: Ημέρα για την συζήτηση των πολιτικών για τη Βιοοικονομία

09:00 - 17:30 (Brussels time)

https://webcast.ec.europa.eu/info-day-horizon-2020-societal-challenge-2-calls-for-proposals-2018-11-16-gasp

10:50 - 17:00 (Brussels time)

https://webcast.ec.europa.eu/info-day-horizon-2020-societal-challenge-2-calls-for-proposals-2018-11-16-mans

10:50 - 17:00 (Brussels time)

https://webcast.ec.europa.eu/info-day-horizon-2020-societal-challenge-2-calls-for-proposals-2018-11-16-jenk

17 Νοεμβρίου: Η ψηφιοποίηση της αγροτικής παραγωγής και της αλυσίδας αξίας των τροφίμων / Μπλε Ανάπτυξη και Έρευνα και Καινοτομία

09:00 - 17:00 (Brussels time)

https://webcast.ec.europa.eu/info-day-horizon-2020-societal-challenge-2-calls-for-proposals-2018-11-17-gasp

11:00 - 16:00 (Brussels time)

https://webcast.ec.europa.eu/info-day-horizon-2020-societal-challenge-2-calls-for-proposals-2018-11-17-mans

09:30 - 16:30 (Brussels time)

https://webcast.ec.europa.eu/info-day-horizon-2020-societal-challenge-2-calls-for-proposals-2018-11-17-jenk

Περισσότερες πληροφορίες: Horizon 2020 Societal Challenge 2 Infoweek