Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης έργου Συμβούλων Μεταφοράς Τεχνολογίας

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23/11/2017

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων έργου συμβούλου μεταφοράς τεχνολογίας στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου “GA 671771 EEN HELLAS”. Η πρόσκληση αφορά την υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ή σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για δύο (2) θέσεις συμβούλου μεταφοράς τεχνολογίας:

Έδρα:

1 θέση για το Ηράκλειο Κρήτης με κωδικό θέσης HER_Nov17_A

1 θέση για το Ηράκλειο Κρήτης με κωδικό θέσης HER_Nov17_B

Κατεβάστε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την πρότασή τους μέχρι την Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2017. 

Enterprise Europe Network Horizon 2020 Futures Research Equity Investment Forum Hellenic Biocluster European IPR Helpdesk