Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας

Χρηματοδότηση 50.000 ευρώ από το Copernicus Incubation Programme για υποστήριξη start-up

Ημερομηνία δημοσίευσης: 17/01/2018

Copernicus Incubation main image

 

Η Ευρωπαϊκή Eπιτροπή ανακοίνωσε την έναρξη του Copernicus Incubation Programme. Επιλεγμένα start-ups θα χρηματοδοτηθούν μέχρι του ποσού των 50.000€ για να χρησιμοποιήσουν δεδομένα ή υπηρεσίες του Copernicus http://copernicus.eu για την ανάπτυξη κάποιου προϊόντος, ανεξάρτητα από το στάδιο ωριμότητάς του. Το πρόγραμμα θα είναι ανοικτό μέχρι το 2020 και θα προσκαλεί ενδιαφερόμενους 3 με 4 φορές κάθε χρόνο.

Η πρώτη υποβολή προτάσεων λήγει στις 15/3/2018 και γίνεται μέσω της ιστοσελίδας του προγράμματος: http://copernicus-incubation.eu/how-to-apply

Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με το πρόγραμμα μπορείτε να επικοινωνείτε με το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, Copernicus Relay, κ. Κώστα Καραμάνη (τηλ. 2103607690, karamanis@praxinetwork.gr) 

Enterprise Europe Network Horizon 2020 Futures Research Equity Investment Forum Hellenic Biocluster European IPR Helpdesk