Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

Ενημερωτική έκδοση για την πρώτη τριετία εφαρμογής του Ορίζοντα 2020: Horizon 2020 In Full Swing -Three Years On – Key facts and figures 2014-2016

Ημερομηνία δημοσίευσης: 01/02/2018

Δημοσιεύθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η ενημερωτική έκδοση «Horizon 2020 In Full Swing - Three Years On – Key facts and figures 2014-2016», περιλαμβάνοντας σημαντικά στοιχεία για περισσότερες από 300 προκηρύξεις και τάσεις που αφορούν ποσοστά επιτυχίας, τη συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ), την αξιολόγηση των έργων κ.ά.

Τα σημαντικότερα ευρήματα σύμφωνα με την έκδοση είναι τα εξής:

  • Το ενδιαφέρον για το Πρόγραμμα Πλαίσιο (ΠΠ) της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία παραμένει ισχυρό καθώς:
  • Υποβλήθηκαν 115.235 επιλέξιμες προτάσεις, οι οποίες αιτήθηκαν 182,4 δισ. ευρώ.
  • Το συνολικό ποσοστό επιτυχίας ανέρχεται στο 12,6%. Σημειώνεται ότι σχεδόν οι μισές από τις επιλέξιμες προτάσεις αξιολογήθηκαν ως προτάσεις υψηλής ποιότητας, αν και μόνο μία στις τέσσερις έλαβε χρηματοδότηση.
  • Συνολικά υπογράφηκαν 13.903 συμφωνίες επιχορήγησης, οι οποίες αντιστοιχούν σε συνεισφορά 24,8 δισ. ευρώ από την ΕΕ.
  • Οι προσπάθειες για απλοποίηση αποδίδουν: το 90,5% των συμφωνιών επιχορήγησης υπογράφηκαν εντός του επιθυμητού χρονικού διαστήματος των οκτώ μηνών. Ο μέσος χρόνος από την υποβολή μίας πρότασης μέχρι την επιχορήγηση μειώνεται συνεχώς στον Ορίζοντα 2020, φτάνοντας τις 192,5 μέρες, συγκριτικά με τις 303 μέρες που απαιτούνταν στο 7ο ΠΠ. 
  • Περίπου το 54% των συμμετεχόντων είναι νεοεισερχόμενοι (δεν συμμετείχαν στο 7ο ΠΠ), εκ των οποίων οι μισοί είναι ΜμΕ.
  • Επιτεύχθηκε ο στόχος του 20% όσον αφορά το μερίδιο χρηματοδότησης προς τις ΜμΕ.

 

Αναφορικά με την ελληνική συμμετοχή στον Ορίζοντα 2020 για την περίοδο 2014-2016, το ποσοστό επιτυχίας ανέρχεται στο 13%. Μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας, της τάξης του 17-18%, εμφανίζουν το Βέλγιο, η Γαλλία, η Ολλανδία, το Λουξεμβούργο και η Αυστρία. Επιπλέον, το 2,9% των συμμετοχών σε έργα προέρχεται από την Ελλάδα, ενώ το 2,1% της χρηματοδότησης καταλήγει στην Ελλάδα. Αντίστοιχα, οι χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά συμμετοχής είναι το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία.

Η πλήρης έκδοση του «Horizon 2020 In Full Swing -Three Years On – Key facts and figures 2014-2016» είναι διαθέσιμη μέσω του συνδέσμου:  https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/horizon-2020-statistics