Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μια θέση στελέχους Διοικητικής Υποστήριξης [Admin_March18]

Ημερομηνία δημοσίευσης: 13/03/2018

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) θέση στελέχους Διοικητικής Υποστήριξης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου “GA 671771 EEN HELLAS”. 

» Δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης [pdf]

Οι  ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την πρότασή τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο praxi@praxinetwork.gr μέχρι την  Τρίτη 3 Απριλίου 2018 και ώρα 17:00