Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μια θέση στελέχους Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης [FAS_March18]

Ημερομηνία δημοσίευσης: 13/03/2018

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) θέση στελέχους Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης των δραστηριοτήτων του Δικτύου ΠΡΑΞΗ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου “GA 671771 EEN HELLAS”.

» Δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης [pdf]

Οι  ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την πρότασή τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο praxi@praxinetwork.gr μέχρι την  Τρίτη 3 Απριλίου 2018 και ώρα 17:00