Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

Θέσεις εργασίας στο Δίκτυο ΠΡΑΞΗ

Ημερομηνία δημοσίευσης: 14/03/2018

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ αναζητά στελέχη για την πλήρωση θέσεων διοικητικής υποστήριξης, διοικητικής και οικονομικής υποστήριξης καθώς και προοπτικής διερεύνησης, με έδρα την Αθήνα, το Ηράκλειο ή την Θεσσαλονίκη.

Αναλυτικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στους κάτωθι συνδέσμους:

Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων: Τρίτη 3 Απριλίου 2018