Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας

Ανανεώθηκε η συμφωνία συνεργασίας μεταξύ του Δικτύου ΠΡΑΞΗ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος

Ημερομηνία δημοσίευσης: 20/03/2018

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) / Δίκτυο ΠΡΑΞΗ και ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος (ΣΕΒΠΕ&ΔΕ) ανανέωσαν το μεταξύ τους Σύμφωνο Συνεργασίας, εκφράζοντας έτσι έμπρακτα την απόφασή τους να συνεχίσουν τις κοινές τους δράσεις στην κατεύθυνση της υποστήριξης της καινοτομίας, της αξιοποίησης της νέας γνώσης και της διασύνδεσης της έρευνας με την επιχειρηματικότητα. Την ανανέωση του συμφώνου συνεργασίας υπέγραψαν εκ μέρους του ΙΤΕ ο Διευθυντής του Δικτύου ΠΡΑΞΗ, κ. Παναγιώτης Καρνιούρας και ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΣΕΒΠΕ&ΔΕ Καθ. Κλεομένης Μπάρλος.

Ήδη στο πλαίσιο της από διετίας επιτυχούς συνεργασίας τους, το ΙΤΕ / Δίκτυο ΠΡΑΞΗ και ο ΣΕΒΠΕ&ΔΕ έχουν υλοποιήσει σειρά ενημερωτικών ημερίδων και εκπαιδευτικών σεμιναρίων της επιχειρηματικής / ερευνητικής κοινότητας, παρέχοντας παράλληλα προς επιχειρήσεις σχετικές με μεταφορά τεχνολογίας, υποστήριξη καινοτομίας και χρηματοδότηση, καθώς και υπηρεσίες δικτύωσης ερευνητικών/ακαδημαϊκών φορέων με την επιχειρηματική κοινότητα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Για τη διευκόλυνση της υλοποίησης των παραπάνω συνεργάτης του ΙΤΕ/Δικτύου ΠΡΑΞΗ εγκαθίσταται στα γραφεία του ΣΕΒΠΕ&ΔΕ. 

Enterprise Europe Network Horizon 2020 Futures Research Equity Investment Forum Hellenic Biocluster European IPR Helpdesk