Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει το πιο φιλόδοξο μέχρι σήμερα πρόγραμμα για την έρευνα και την καινοτομία

Ημερομηνία δημοσίευσης: 07/06/2018

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ της περιόδου 2021-2027, η Επιτροπή προτείνει 100 δισ. ευρώ για την έρευνα και την καινοτομία. Το νέο πρόγραμμα - Horizon Europe - θα βασιστεί στα επιτεύγματα και την επιτυχία του προηγούμενου προγράμματος έρευνας και καινοτομίας («Ορίζοντας 2020») και θα διατηρήσει την ΕΕ στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας έρευνας και καινοτομίας. Το Horizon Europe θεωρείται το πιο φιλόδοξο πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας που έγινε ποτέ.

-> Δείτε εδώ την πλήρη ανακοίνωση (αγγλικά, ελληνικά)

Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε μια σειρά προτάσεων που αφορούν επενδύσεις σε καίριους τομείς, όπως:

- τη δημιουργία του πρώτου προγράμματος Ψηφιακή Ευρώπη (Digital Europe) και την επένδυση 9,2 δισ. ευρώ

- την ανανέωση του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (Connecting Europe Facility), με ποσό ύψους 42,3 δισ. ευρώ για τη στήριξη των επενδύσεων στα ευρωπαϊκά δίκτυα υποδομών στους τομείς των μεταφορών (30,6 δισ. ευρώ), της ενέργειας (8,7 δισ. ευρώ) και της ψηφιακής τεχνολογίας (3 δισ. ευρώ)

- τη δημιουργία του προγράμματος InvestEU για τη στήριξη της απασχόλησης, της ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Ευρώπη

- τη διάθεση 16 δισ. ευρώ σε διαστημικό πρόγραμμα (Space Programme)  για την ενίσχυση του ηγετικού ρόλου της ΕΕ μετά το 2020

Πηγή: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/commission-proposes-most-ambitious-research-and-innovation-programme-so-far