Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Γνώσης για την Αποδοτικότητα των Πόρων

Ημερομηνία δημοσίευσης: 24/10/2018

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μονάδα μεταφοράς τεχνολογίας και υποστήριξης της καινοτομίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), ανακοινώνει ότι είναι ενεργό μέλος του European Resource Efficiency Knowledge Centre (EREK), της ευρωπαϊκής πλατφόρμας που υποστηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αναλάβουν δράσεις για την αποδοτική χρήση των πόρων.

Μέλη του EREK είναι οργανισμοί επιχειρηματικής υποστήριξης από όλη την Ευρώπη που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις ή και να μοιραστούν την εμπειρία τους με γνώμονα την προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων στην περιοχή τους. Απώτερος σκοπός είναι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση σε βασική πληροφόρηση, εργαλεία, εκπαιδευτικό υλικό αλλά και εξειδικευμένους συμβούλους σε τοπικό επίπεδο.

Με τη συμμετοχή του στο EREK το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ διευρύνει την τεχνογνωσία του μέσα από μια σειρά καλών πρακτικών, βέλτιστων διαθέσιμων τεχνολογιών, εργαλείων και μέσων για την αξιολόγηση του δυναμικού εξοικονόμησης μιας επιχείρησης καθώς και ενημέρωσης για τις τρέχουσες εξελίξεις σχετικά με την αποδοτικότητα των πόρων που θα τίθενται στη διάθεση των ελληνικών επιχειρήσεων.

Σχετική σελίδα: The EREK Network members