Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ συμμετέχει στο έργο ΚΕΤ4CleanProduction

Ημερομηνία δημοσίευσης: 28/05/2018

To KET4CleanProduction (ΚET4CP) είναι μια κοινοπραξία ερευνητικών και τεχνολογικών κέντρων απ΄όλη την Ευρώπη, με στόχο την ανάπτυξη ενός ανοικτού οικοσυστήματος καινοτομίας στην βιομηχανική παραγωγή. Στην κοινοπραξία συμμετέχει από ελληνικής πλευράς το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ.

Η σύνδεση των ΜμΕ επιχειρήσεων με τα Ερευνητικά Κέντρα που αναπτύσσουν τεχνολογίες στην κατεύθυνση της "καθαρής παραγωγής" γίνεται μέσω μιας σειράς δράσεων καθώς και με την παροχή επιχορηγήσεων έως 50.000 ευρώ στις ενδιαφερόμενες εταιρείες.

Περισσότερα πληροφορίες για το KET4CleanProduction, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του έργου https://www.ket4sme.eu. 

Enterprise Europe Network Horizon 2020 Futures Research Equity Investment Forum Hellenic Biocluster European IPR Helpdesk