Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

Έρευνα για τις ανάγκες των επιχειρήσεων αναφορικά με τις Βασικές Τεχνολογίες Γενικής Εφαρμογής

Ημερομηνία δημοσίευσης: 15/10/2018

To KET4CleanProduction (ΚET4CP) είναι μια κοινοπραξία Ευρωπαϊκών ερευνητικών και τεχνολογικών κέντρων που προσφέρει μικρο-επιδοτήσεις (microfunding) για έργα «καθαρής παραγωγής» σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ). Πιο συγκεκριμένα, χρηματοδοτεί με 50,000 ευρώ τη σύμπραξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τεχνολογικών κέντρων για:

  • Ανάπτυξη και σχεδιασμό νέων διαδικασιών παραγωγής
  • Βελτίωση της παραγωγής υφιστάμενων προϊόντων με ταυτόχρονη μείωση ενός η περισσοτέρων από τα παρακάτω:
    • του κόστους παραγωγής
    • της εξάρτησης σε πρώτες ύλες
    • της κατανάλωσης ενέργειας
    • των επιπτώσεων στο περιβάλλον από τη μείωση υπολειμμάτων και αποβλήτων

KET4CP survey

Στο πλαίσιο του έργου έχει διαμορφωθεί ένα ερωτηματολόγιο που αποσκοπεί στην καλύτερη κατανόηση των αναγκών και των απαιτήσεων των ΜμΕ όσον αφορά τις Βασικές Τεχνολογίες Γενικής Εφαρμογής (Key Enabling Technologies - KETs).

Οι επιχειρήσεις που θέλουν να συμμετέχουν στην έρευνα καλούνται να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο μέσω της σελίδας https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/KET4CleanProductionSurvey2018

Ο χρόνος συμπλήρωσης είναι περίπου 10 λεπτά και τα δεδομένα παραμένουν εμπιστευτικά. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα δημοσιευτούν εν συνεχεία στην ιστοσελίδα του έργου.

Περισσότερες πληροφορίες: Κ. Τρούλος, Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μέλος του KET4CleanProduction, τηλ. 210 3607690, troulos@praxinetwork.gr και στο https://www.ket4sme.eu