Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

Scale-ups Ready: νέο έργο για την υποστήριξη αναπτυσσόμενων εταιριών

Ημερομηνία δημοσίευσης: 09/11/2018

Τι καθιστά μια αναπτυσσόμενη επιχείρηση (scale up) έτοιμη να επεκταθεί σε νέες αγορές; Ποιες προκλήσεις θα αντιμετωπίσει αναφορικά με την αξιοποίηση της διανοητικής της ιδιοκτησίας;  Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ φιλοξένησε στις 6 Νοεμβρίου στις εγκαταστάσεις του το πρώτο workshop του νέου έργου «Scale-Ups Ready» με κεντρικό θέμα την αξιοποίηση της διανοητικής ιδιοκτησίας και συμμετοχή φορέων υποστήριξης της καινοτομίας από την Ισπανία και τη Λιθουανία.

Βασικός σκοπός του Scale-Ups Ready είναι η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, καλών πρακτικών και εργαλείων για την αποτίμηση της ικανότητας για καινοτομία μιας επιχείρησης, τη διαχείριση της καινοτομίας και τη διαχείριση της διανοητικής ιδιοκτησίας.  Οι φορείς που συμμετέχουν στο έργο θα παρέχουν σε αναπτυσσόμενες εταιρίες εξατομικευμένες υπηρεσίες με βάσει τις ιδιαίτερες ανάγκες τους. Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συντονίζεται από το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ.