Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

«Business Innovation Greece»: πρόγραμμα επιχορήγησης καινοτόμων επιχειρηματικών σχεδίων

Ημερομηνία δημοσίευσης: 21/03/2019

Το πρόγραμμα «Business Innovation Greece» είναι μέρος των προγραμμάτων EEA & Norway Grants 2014-2021 και προσφέρει χρηματοδότηση ύψους 21,5 εκατ. ευρώ σε επιχειρήσεις με στόχο τη στήριξη του ιδιωτικού επιχειρηματικού τομέα της Ελλάδας. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Innovation Norway, έναν κρατικό οργανισμό της Νορβηγίας που υπάγεται στο υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας.  Βασικός άξονας του προγράμματος είναι η καινοτομία, η οποία αποτελεί βασικό συστατικό της αποδοτικότητας και της ανταγωνιστικότητας μιας επιχείρησης. Η οικονομική στήριξη που θα λάβει κάθε επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επέκταση των δραστηριοτήτων της καθώς και για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση καινοτόμων αναπτυξιακών προγραμμάτων και εμπορικών δραστηριοτήτων.

Οι τομείς υλοποίησης των έργων είναι οι παρακάτω:

1. Πράσινη καινοτομία (Green Industry & Innovation), 40% του προϋπολογισμού

2.Γαλάζια Ανάπτυξη (Blue Growth), 40% του προϋπολογισμού

3.Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ICTs), 20% του προϋπολογισμού

Το ύψος της χρηματοδότησης προσδιορίζεται κατά περίπτωση ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, το είδος του έργου και τόπο υλοποίησης του στην Ελλάδα. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να αιτηθούν ποσά από €50.000 έως 200.000€ ανά έργο, ενώ  μια μεγάλη επιχείρηση μπορεί να αιτηθεί από €200.000 έως και €1.500.000 ανά έργο.

Διαχειριστής κι αποκλειστικός αρμόδιος για την αξιολόγηση, επιλογή και εποπτεία των έργων, καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος καθώς και για την εκταμίευση της χρηματοδότησης, είναι ο οργανισμός Innovation Norway. Η χρηματοδότηση, μέσω του προγράμματος«Business Innovation Greece», μπορεί να συνδυαστεί με εγγυήσεις μέσω του Ελληνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ETEAN), το οποίο είναι συνεργάτης του Innovation Norway στην Ελλάδα.

Το πρόγραμμα προσφέρει:

  • Χρηματοδότηση για τη στήριξη του ιδιωτικού επιχειρηματικού τομέα στην Ελλάδα
  • Πρόσβαση σε εγγυήσεις για τη διασφάλιση της συγχρηματοδότησης του έργου
  • Ευκαιρίες συνεργασίας – πρόσβαση σε νέα τεχνογνωσία και σύγχρονη τεχνολογία
  • Δικτύωση και σεμινάρια ανάπτυξης υποδομών

Ενημερωτικές εκδηλώσεις

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Business Innovation Greece» του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου – ΕΟΧ (Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν), πραγματοποιούνται ενημερωτικές ημερίδες σε διάφορες πόλεις και πιο συγκεκριμένα στον Πειραιά στις 27/03, στη Θεσσαλονίκη στις 2/04, στο Ηράκλειο στις 9/04 και στην Πάτρα στις 11/04. 

Στις ενημερωτικές εκδηλώσεις συμμετέχουν στελέχη από επιχειρήσεις του ΕΟΧ και δημιουργούνται ευκαιρίες για συναντήσεις Β2Β με στόχο τη διαμόρφωση διακρατικών επιχειρηματικών σχεδίων, καθώς στο πλαίσιο του προγράμματος δίνεται προτεραιότητα σε σχέδια που περιλαμβάνουν διμερείς επιχειρηματικές συνέργειες. Οι ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν να επωφεληθούν μέσω των επιχορηγήσεων που παρέχονται από τις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν) και να αποκτήσουν πρόσβαση στις εγγυήσεις του ΕΤΕΑΝ για την εξασφάλιση τραπεζικής συγχρηματοδότησης των έργων τους στο πλαίσιο μιας μη γραφειοκρατικής διαδικασίας. Η πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα.

Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά το πρόγραμμα μπορείτε να επικοινωνήσετε στο ακόλουθο email: gr.innovation@innovationnorway.no 

Για εγγραφή και περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τις ενημερωτικές ημερίδες μπορείτε να ακολουθήσετε το σύνδεσμο: https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/greece--business-development-innovation-and-smes/