Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μια θέση στελέχους Προοπτικής Διερεύνησης [Foresight_April19]

Ημερομηνία δημοσίευσης: 03/04/2019

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) θέση στελέχους προοπτικής διερεύνησης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με έδρα την Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη. 

» Δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης [pdf]

Οι  ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την πρότασή τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο praxi@praxinetwork.gr μέχρι την  Παρασκευή 3 Μαΐου 2019 και ώρα 17:00

ΠΡΟΣΟΧΗ!: Παράταση υποβολής βιογραφικών μέχρι την Παρασκευή 17 Μαΐου 2019 και ώρα 17:00

ΠΡΟΣΟΧΗ!: 2η παράταση υποβολής βιογραφικών μέχρι την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019 και ώρα 17:00

ΠΡΟΣΟΧΗ!: 3η παράταση υποβολής βιογραφικών μέχρι τη Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019 και ώρα 17:00

ΠΡΟΣΟΧΗ! Προσωρινή αναστολή υποβολής και αξιολόγησης βιογραφικών λόγω της προκήρυξης των εθνικών εκλογών από 11/6/2019 έως την ορκωμοσία της Κυβέρνησης. Θα υπάρξει νέα ενημέρωση για την καταληκτική ημερομηνία της προκήρυξης.

ΠΡΟΣΟΧΗ!: 4η παράταση υποβολής βιογραφικών μέχρι την Παρασκευή 30 Αυγούστου 2019 και ώρα 17:00