Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μια θέση Στελέχους Μεταφοράς Τεχνολογίας (TTO_Ath_May19)

Ημερομηνία δημοσίευσης: 10/05/2019

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) θέση συμβούλου μεταφοράς τεχνολογίας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με έδρα την Αθήνα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την πρότασή τους μέχρι τη Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019 και ώρα 17:00 στο praxi@praxinetwork.gr, σημειώνοντας τον κωδικό της θέσης για την οποία ενδιαφέρονται.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης