Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας

Προδημοσίευση Ανανεωμένου Προγράμματος Εργασίας 2018-2020 για «Νανοτεχνολογίες, προηγμένα υλικά, προηγμένη κατασκευή και μεταποίηση»

Ημερομηνία δημοσίευσης: 04/06/2019

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προ-δημοσίευσε το ανανεωμένο Πρόγραμμα Εργασίας 2018-2020 για «Νανοτεχνολογίες, προηγμένα υλικά, προηγμένη κατασκευή και μεταποίηση» του Ορίζοντα 2020.

Περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/nmbp-work-programme-2018-2020-preparation

Πέντε νέα topics περιλαμβάνονται στο “Cross-cutting activities» που συμβάλουν στη θεματική “LEIT-NMBP” (CE-NMBP-41-2020, CE-NMBP-42-2020, CE-SPIRE-01-2020, CE-SPIRE-07-2020, CE-SPIRE-09-2020).

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα νέα topics ακολουθήστε το σύνδεσμο: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/nmbp_h2020-leit-2018-2020_draft.pdf

Επισημαίνεται  ότι τα εν λόγω κείμενα δεν έχουν ακόμη εγκριθεί επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.