Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας

Οικονομία διαμοιρασμού: Tάσεις και προοπτικές χρηματοδότησης

Ημερομηνία δημοσίευσης: 07/06/2019

Ολοκληρώθηκαν τα επιχειρηματικά σεμινάρια του 1ου Κύκλου στην Πάτρα

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε στις 5 Ιουνίου το σεμινάριο με τίτλο «Οικονομία διαμοιρασμού: Tάσεις και προοπτικές χρηματοδότησης», το τελευταίο του πρώτου κύκλου επιχειρηματικών σεμιναρίων που διοργάνωσαν  ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδος (ΣΕΒ ΠΕ&ΔΕ) και το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, συντονιστής του Enterprise Europe Network – Hellas.

Το σεμινάριο εστίασε στις σύγχρονες τάσεις και προοπτικές στην οικονομία διαμοιρασμού και  πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου BeShared. Ειδικότερα, παρουσιάστηκαν τα σημεία εφαρμογής της, τα διαθέσιμα επιχειρηματικά μοντέλα, οι βασικοί τομείς και η σημασία της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έμφαση δόθηκε στις ευκαιρίες και προκλήσεις που συναντώνται, στις μεγαλύτερες πλατφόρμες σε Ευρώπη και Ελλάδα, καθώς και στα πιλοτικά ευρωπαϊκά έργα που υποστηρίζουν την ένταξη στην οικονομία διαμοιρασμού.

Στόχος όλων των σεμιναρίων του 1ου κύκλου ήταν η ενίσχυση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας μέσα από την ανάδειξη ευκαιριών χρηματοδότησης, εξωστρέφειας και διεθνοποίησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Με ομιλητές εξειδικευμένα στελέχη του Δικτύου ΠΡΑΞΗ, τα σεμινάρια απευθύνονταν σε στελέχη επιχειρήσεων και εργοδοτικών φορέων και διεξάχθηκαν στα γραφεία του ΣΕΒ ΠΕ&ΔΕ.

Ο 2ος κύκλος επιχειρηματικών σεμιναρίων διαμορφώνεται ήδη λαμβάνοντας υπόψη τις γνώμες και τις ανάγκες των συμμετεχόντων του πρώτου σεμιναριακού κύκλου και αναμένεται να ξεκινήσει το φθινόπωρο του τρέχοντος έτους.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο τηλέφωνο 2610620815 (κ. Κυριαζή, κ. Παναγοπούλου)