Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας

Ενημερωτικό Δελτίο SHIPmEnTT #1:Ποια είναι τα αναπτυξιακά σενάρια για την περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου

Ημερομηνία δημοσίευσης: 20/05/2019

StrengtHening Intellectual Property and technology transfer processes in greEn sea mobiliTy secTors Logo

Το έργο SHIPmEnTT - StrengtHening Intellectual Property and technology transfer processes in greEn sea mobiliTy sectors κυκλοφορεί το πρώτο του ενημερωτικό δελτίο παρουσιάζοντας μεταξύ άλλων τις (μεγα)τάσεις και τα αναπτυξιακά σενάρια για την περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου.  

> Δείτε εδώ το πλήρες ενημερωτικό δελτίο στα ελληνικά

Το SHIPmEnTT στοχεύει στη δημιουργία ενός οικοσυστήματος καινοτομίας επικεντρωμένο στον τομέα της πράσινης θαλάσσιας κινητικότητας (green sea mobility) σε όλη την περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου. Μεσοπρόθεσμος στόχος είναι η ενίσχυση των επενδύσεων στην περιφερειακή έρευνα και ανάπτυξη αλλά και η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των  μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Υπό τον συντονισμό του Δικτύου ΠΡΑΞΗ / ΙΤΕ, εκπρόσωποι από 8 χώρες της Αδριατικής υποστηρίζουν επιχειρήσεις της περιοχής σε θέματα διαχείρισης διανοητικής ιδιοκτησίας και πρόσβασης σε χρηματοδότηση, και αναπτύσσουν δράσεις για να διευκολύνουν τη συνεργασία βιομηχανίας και έρευνας.  

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG V-B ADRIATIC IONIΑN 2014-2020 (ADRION).