Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας

Βελτιωμένες οι επιδόσεις της Ελλάδας στον τομέα της Καινοτομίας - Θύλακας αριστείας η Κρήτη, μεταξύ των πιο καινοτόμων περιφερειών της Ευρώπης

Ημερομηνία δημοσίευσης: 24/06/2019

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορούν την καινοτομία των κρατών μελών της ΕΕ (Ευρωπαϊκός Πίνακας Αποτελεσμάτων Καινοτομίας 2019 - European Innovation Scoreboard 2019), ο δείκτης καινοτομίας της Ελλάδας ανέρχεται στο 81.6, κατατάσσοντας τη χώρα μας στην 20η θέση μεταξύ των 28 ευρωπαϊκών κρατών.

Με βάση τη βαθμολογία τους σε σειρά βασικών δεικτών (έρευνας, καινοτομίας, χρηματοδότησης, ανθρώπινου δυναμικού, διανοητικής ιδιοκτησίας, επιχειρηματικότητας κλπ), οι χώρες της ΕΕ κατανέμονται σε τέσσερις ομάδες επιδόσεων: πρωτοπόρες χώρες καινοτομίας (innovation leaders), χώρες με καλές επιδόσεις καινοτομίας (strong innovators), χώρες με μέτριες επιδόσεις καινοτομίας (moderate innovators) και χώρες με χαμηλές επιδόσεις καινοτομίας (modest innovators). Πρωτοπόρες στην καινοτομία είναι κυρίως οι σκανδιναβικές χώρες, ενώ η Ελλάδα παραμένει στην ομάδα χωρών με μέτρια επίδοση στον τομέα της καινοτομίας (moderate innovator).

Ευρωπαϊκοί πίνακες αποτελεσμάτων καινοτομίας 2019

Κατάταξη των χωρών στον ευρωπαϊκό πίνακα αποτελεσμάτων καινοτομίας. Οι χρωματισμένες στήλες δείχνουν τις επιδόσεις καινοτομίας το 2018, οι οριζόντιες παύλες δείχνουν τις επιδόσεις το 2017 και οι γκρίζες στήλες απεικονίζουν τις επιδόσεις το 2011, όλες σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ το 2011.

Τα τελευταία εννιά χρόνια (2010-2018) ωστόσο, η Ελλάδα σημειώνει συνεχή βελτίωση, ανεβάζοντας σταδιακά το δείκτη καινοτομίας από 61 το 2011 σε σχεδόν 82 το 2018, όπως απεικονίζεται στο παρακάτω γράφημα.

Τα «δυνατά» & «αδύναμα» χαρακτηριστικά μας

Πιο αναλυτικά, η Ελλάδα εμφανίζει ιδιαίτερα θετικές επιδόσεις σε δείκτες που συνυπολογίζονται στη διαμόρφωση των διαστάσεων «Καινοτόμοι» (Innovators) και «Διασυνδέσεις» (Linkages), και εμφανίζουν την Ελλάδα πολύ πάνω του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Σημειώνεται ότι οι δείκτες αυτοί καταγράφουν συνεχώς αύξηση τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με στοιχεία από European Innovation Scoreboards προηγούμενων ετών.

Στον αντίποδα, οι επιδόσεις της Ελλάδας είναι χαμηλές στους δείκτες που αφορούν ζητήματα διανοητικής ιδιοκτησίας (κυρίως αιτήσεις για πατέντες), τη φιλικότητα του περιβάλλοντος για καινοτομία καθώς και τη χρηματοδότηση και υποστήριξη. Οι πιο χαμηλές επιδόσεις σημειώνονται στην προσέλκυση φοιτητών για διδακτορικές σπουδές, στις εξαγωγές αγαθών μεσαίας και υψηλής τεχνολογίας και στις δαπάνες κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου.

Η Κρήτη στους ισχυρούς της καινοτομίας

Εξαιρετικές επιδόσεις στον τομέα της καινοτομίας καταγράφει η περιφέρεια της Κρήτης, η οποία ,σύμφωνα με τον αντίστοιχο πίνακα αποτελεσμάτων περιφερειακής καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Regional Innovation Scoreboard, RIS), αποτελεί έναν από τους ελάχιστους «θύλακες αριστείας» (pockets of excellence), και συγκαταλέγεται στην ομάδα των strong innovators, με δείκτη καινοτομίας που αγγίζει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (94.4).

Βάσει βαθμολογίας, η Κρήτη αποτελεί περιφέρεια με ισχυρές επιδόσεις κάτι που οφείλεται στον αριθμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που καινοτομούν, στην προσέλκυση κονδυλίων έρευνας από δημόσιους πόρους, στην ανάπτυξη και διάθεση στην αγορά νέων καινοτόμων προϊόντων, και στη συνεργασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με φορείς έντασης γνώσης.

Πηγές:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2991_en.htm

https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/regional_en

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/35893/attachments/1/translations/en/renditions/native

https://ec.europa.eu/growth/sites/growth/files/ris2019.pdf