Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας

Συνεργασία ΙΤΕ / Δικτύου ΠΡΑΞΗ και Επιστημονικού και Τεχνολογικού Κέντρου Διεπαφής της κινεζικής επαρχίας Zhejiang (Τσετσιάνγκ)

Ημερομηνία δημοσίευσης: 21/10/2019

Σε συμφωνία συνεργασίας με στόχο την ανάπτυξη διαλόγου, την ενίσχυση της έρευνας αιχμής και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ Ελλάδας και Κίνας προχώρησαν την Παρασκευή 11/10/2019 το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Κέντρο Διεπαφής της κινεζικής επαρχίας Zhejiang (Τσετσιάνγκ) και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), μέσω του Δικτύου ΠΡΑΞΗ.

Στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Αμαλία στην Αθήνα, με προσκεκλημένους 33 εκπροσώπους ερευνητικών κέντρων και επιχειρήσεων της κινεζικής επαρχίας Zhejiang (Τσετσιάνγκ), παρουσιάστηκαν από στελέχη του Δικτύου ΠΡΑΞΗ, από εκπρόσωπο του Βιοτεχνικού Επιμελητήριου Αθηνών (ΒΕΑ) και από εκπροσώπους των συνεργατικών σχηματισμών (clusters): Innovation Greece (Ελληνικής Ένωσης Καινοτόμων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων), Hellenic Photonics Cluster (www.hphos.gr) και Hellenic Bio Cluster (www.hbio.gr), οι στόχοι και οι υπηρεσίες των οργανισμών. Ως βασικοί τομείς συνεργασίας ορίστηκαν τα νέα υλικά, η ανανεώσιμη ενέργεια, η βιοιατρική, η ψηφιακή οικονομία, η περιβαλλοντική προστασία, καθώς και άλλοι τομείς που προσδιορίστηκαν από τους δυο φορείς.

Η συνεργασία των δυο οργανισμών προωθεί ευκαιρίες για ερευνητική και επιχειρηματική συνεργασία, υποστηρίζει την ανταλλαγή τεχνογνωσίας για την υποστήριξη της καινοτομίας, τη μεταφορά τεχνολογίας και επιπλέον θα συνδράμει στη λύση πιθανών εμποδίων συνεργασίας σε όλο το φάσμα της καινοτομίας (π.χ. θέματα διαχείρισης διανοητικής ιδιοκτησίας, ρυθμιστικά ζητήματα κλπ.). Τα δύο μέρη θα διευκολύνουν την εξασφάλιση χρηματοδότησης, τεχνολογικής ανάπτυξης και υποστήριξης της επιχειρηματικότητας σε τοπικό επίπεδο. Επιπλέον, θα διοργανώνουν εκδηλώσεις δικτύωσης προσφέροντας ευκαιρίες ανάπτυξης επιχειρηματικών και τεχνολογικών συνεργασιών. Οι δύο οργανισμοί θα λειτουργούν ως κόμβοι καινοτομίας υλοποιώντας αποστολές ερευνητικής και τεχνολογικής συνεργασίας, υποστηρίζοντας την εξεύρεση εταίρων και ερευνώντας το τεχνολογικό περιβάλλον και τις τάσεις που το μεταβάλλουν.

Από την κινεζική μεριά υπήρξε έντονο ενδιαφέρον για τις ενέργειες και τη δράση των ελληνικών συνεργατικών σχηματισμών και μεταξύ άλλων συζητήθηκαν τρόποι στενότερης συνεργασίας και περαιτέρω προώθησης της νέας γνώσης στην επιχειρηματική κοινότητα.

Ως επισφράγιση της συνάντησης, υπεγράφη συμφωνία συνεργασίας μεταξύ του Zhejiang Provincial Science and Technology Exchange Center with Foreign Countries και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) μέσω του Δικτύου ΠΡΑΞΗ. Τη συμφωνία υπέγραψαν ο κύριος Wang Yiqi, Διευθυντής του Zhejiang Provincial Science and Technology Exchange Center with Foreign Countries και ο κύριος Παναγιώτης Καρνιούρας, Διευθυντής του Δικτύου ΠΡΑΞΗ.

Το ΙΤΕ/Δίκτυο ΠΡΑΞΗ καλωσορίζει με ιδιαίτερη χαρά τη συμφωνία συνεργασίας με το Zhejiang Provincial Science and Technology Exchange Center with Foreign Countries και δεσμεύεται να χρησιμοποιήσει περαιτέρω τα εργαλεία και την τεχνογνωσία του προκειμένου να αξιοποιηθεί η νέα γνώση που δημιουργείται από την έρευνα προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο.

Σχετικά αρχεία:

Φωτογραφίες της εκδήλωσης

Περισσότερες πληροφορίες:

Παναγιώτης Καρνιούρας, Διευθυντής

Δίκτυο ΠΡΑΞΗ

karniouras@praxinetwork.gr | τηλ. 210.360769