Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας

SMART4ALL / Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ ενισχύει την τεχνολογία και την επιχειρηματικότητα

Ημερομηνία δημοσίευσης: 05/03/2020

Hero Image

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ συμμετέχει στο νέο ευρωπαϊκό έργο SMART4ALL το οποίο φιλοδοξεί να επιταχύνει την ψηφιακή ολοκλήρωση και να ενισχύσει τη βελτίωση των ψηφιακών ικανοτήτων στην Ευρώπη. 


Στο πλαίσιο της ανάγκης του ψηφιακού μετασχηματισμού, το SMART4ALL έχει ως πρωταρχικό στόχο τη δημιουργία ενός Κόμβου Ψηφιακής Καινοτομίας (Digital Innovation Hub) με πανευρωπαϊκή εμβέλεια ώστε να ενισχυθεί και να προωθηθεί η τεχνολογία και η επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη. Παράλληλα στοχεύει στην απόκτηση ικανοτήτων μεταξύ των ευρωπαίων ενδιαφερόμενων μερών μέσω της ανάπτυξης αυτοσυντηρούμενων, διασυνοριακών πειραμάτων (experiments) που μεταφέρουν γνώση και τεχνολογία μεταξύ πανεπιστημίων και βιομηχανίας.
Έχοντας ως τεχνικό αντικείμενο τις τεχνολογίες προσαρμοσμένων υπολογιστικών συστημάτων χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας και τις τεχνολογίες IoT (Internet of Things), το έργο φιλοδοξεί να υλοποιήσει ένα κοινό όραμα για τον Κόμβο Ψηφιακής Καινοτομίας (Digital Innovation Hub) συνδυάζοντας διαφορετικές κουλτούρες, πολιτικές και γεωγραφικές περιοχές. Μια από τις πιο απαιτητικές τεχνικές προκλήσεις του έργου είναι να γεφυρωθεί το χάσμα χρηματοδότησης σε διαφορετικούς τομείς όπως οι ψηφιοποιημένες μεταφορές, η ψηφιοποιημένη γεωργία, το ψηφιοποιημένο περιβάλλον αλλά και σε όσους τομείς είναι εφικτή η ψηφιοποίηση. 
«Ο κύριος στόχος του Κόμβου είναι α) να ενισχύσει σε περιφερειακό επίπεδο την οικοδόμηση κοινότητας, και β) να συγχρονίσει τις ευρωπαϊκές και εθνικές αναπτυξιακές στρατηγικές, ώστε να φέρει στην αγορά νέα προϊόντα και επιχειρηματικές ιδέες που προέρχονται από τη Νότια και Ανατολική Ευρώπη, μια περιοχή με τεράστιες προοπτικές αναφορικά με την καινοτομία και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων», αναφέρει ο καθηγητής Νικόλαος Βόρος, συντονιστής του έργου SMART4ALL.
Το έργο SMART4ALL που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα της ΕΕ "Ορίζοντας 2020", ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου 2020 και έχει τετραετή διάρκεια.
Οι ενδιαφερόμενοι φορείς και επιχειρήσεις μπορούν να παρακολουθήσουν την πλατφόρμα του έργου και τις ανοικτές προσκλήσεις για χρηματοδοτούμενα πειράματα στα παρακάτω: 
Website: http://www.smart4all-project.eu 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/groups/12369183/
Facebook: https://www.facebook.com/SMART4ALL.Project/
Twitter: https://twitter.com/smart_4all

Περισσότερες πληροφορίες:

Κώστας Τρούλος | troulos@praxinetwork.gr | τηλ. 210 3607690

Δίκτυο ΠΡΑΞΗ 

Enterprise Europe Network Horizon 2020 Futures Research Equity Investment Forum Hellenic Biocluster European IPR Helpdesk